Kunnskap om arbeidsliv, utdanning, velferd og migrasjon nasjonalt og internasjonalt
Søk i fafo.no

SE IGJEN: Veien mot inkluderende barnehager og skoler

Det er bred enighet om nulltoleranse mot mobbing og krenkelser. Usikkerheten handler mer om hvordan vi best kan skape inkluderende læringsmiljøer der dette ikke forekommer.

I dette webinaret presenterer Fafo-forskere funn fra en ny rapport hvor vi har evaluert ulike tiltak for å heve kompetansen om denne problematikken. I tillegg har vi vi invitert Utdanningsforbundet, en barne- og ungdomsarbeider og Oslo kommunes mobbeombud til en samtale om funnene – samt Utdanningsdirektoratet for å presentere fremtidige tiltak.

Program og mer informasjon

Vet fremmedkrigere på forhånd hva de vil kjempe for når de drar til en krigssone? Ikke nødvendigvis, ifølge en artikkel på Forskning.no. Her intervjues blant annet Nerina Weiss om utenlandske frivillige som slo seg sammen med de kurdiske militsene i Irak og Syria. – De kjemper i utgangspunktet mot noe, ikke for noe. Det man kjemper for, kommer først når man er der, forklarer Weiss til Forskning.no.

En ny studie viser at lokalt eierskap er minst like viktig som kvaliteten på kompetansetiltakene.
 

Av: Jon Rogstad, NOVA, OsloMet, Mathilde Bjørnset, Fafo, Beret Bråten, Fafo/Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Univ. i Oslo og Marianne Takvam Kindt, Fafo.

Innlegget stod på trykk i magasinet Utdanning nr 2, 2021.

Fafo har deltatt i et forskningssamarbeid med TØI som har resultert i rapporten På oppdrag - Rumenske og bulgarske langtransportsjåfører i Norge. rapporten presenterer funn fra en spørreundersøkelse om lønns- og arbeidsforhold blant sjåfører av rumensk- og bulgarsk-registrerte lastebiler. 260 sjåfører av rumensk- og bulgarsk-registrerte lastebiler er intervjuet.

Gudmund var helt sentral i å utvikle det som ble Forskningsstiftelsen Fafo. Som en av våre «founding fathers» har Gudmunds bidrag til Fafo vært uvurderlig. Han har satt sitt preg på instituttet fra tidlig 1980-tall; først som forskningsleder, siden som seniorforsker.

Koronaepidemien preger arbeidsinnvandring og arbeidsinnvandrere på mange ulike måter. Manglende ledighetstrygd og spørsmål om arbeidsgiveres forhold til karanteneregler og smittevernet er sentrale spørsmål. Og hva er de menneskelige konsekvensene av å bli sett på som et problem? Fafo Østforum inviterer til debatt med representanter for fagbevegelse, Arbeidstilsynet, Kirkens Bymisjon og arbeidsinnvandrerne selv.

Elever med fraværsutfordringer og elever som lå bakpå faglig, ble hardest rammet da skolene stengte. Les kronikken som stod på trykk i Klassekampen 20. mars.

 

Vi er Fafo

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping. 

Vi ser det som særlig viktig å løfte fram perspektivene til arbeidstakere og de som står ufrivillig utenfor arbeidslivet.

Den akademiske staben i Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning teller 62 forskere. De har bakgrunn fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi, ernæringsfysiologi, historie og jus. I Samfunnsøkonomisk analyse jobber det 15 samfunnsøkonomer. Til sammen er det 90 ansatte på Fafo.