logo fafo 194x64

Tiggere fra Romania i skandinaviske hovedsteder

20.11.18

Jon Horgen Friberg har publisert en artikkel om tiggere fra Romania i tidsskriftet "Migration Studies". Den baserer seg på undersøkelser i Oslo, Stockholm og København.  Artikkelen diskuterer tiggermigrasjon blant rumenske rom som en økonomisk strategi formet av fattigdom, familieorganisering og kulturelle normer.

Markering av verdens aidsdag 30.november

19.11.18

HivNorge, Kirkens Bymisjon, Fafo og samarbeidende organisasjoner inviterer til seminar på verdens aidsdag. En ny rapport fra prosjektet "Å bli eldre med hiv" lanseres. På dette seminaret spør vi også om hvilken rolle religion spiller for større åpenhet om hiv, både her i Norge og internasjonalt.

YOUTHshare - om å redusere arbeidsledighet

15.11.18

Fafo er ekspertpartner i et samarbeidsprosjekt som ledes av universitetet i Aegean i Hellas. Opplæring og sosialt entreprenørskap er stikkord, og målgruppen er ungdom i middelhavsregionen. Anne Hege Strand (bildet) og Ragnhild Jensen er våre deltakere.

Fafo Østforum seminar om reise, kost og losji

15.11.18

Den 22. november møtes Fellesforbundet og Norsk Industri til debatt om de nye reglene for reise, kost og losji. Tariffnemnda har nylig vedtatt at kostnader til reise fra og til hjemlandet ikke lenger skal allmenngjøres. Seminaret varer fra 14 til 16.

Hva vil påvirke fremtidens arbeidsliv?

13.11.18

Fafo-seminar 27. november: Vi lanserer den første rapporten fra det nordiske prosjektet "Fremtidens arbeidsliv. Muligheter og utfordringer for de nordiske modellene" Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie kommenterer rapporten, og LO-sekretær Are Tomasgard og Kristin Skogen Lund, medlem av ILOs Global Commision on the Future of Work, vil samtale.

Bidrag i Conflict and Society

12.11.18

Nerina Weiss har skrevet om kurdiske aktivister i denne utgaven av tidsskriftet Conflict and Society. I tillegg har hun medansvar for innledningskapittelet. I samme nummer har Tone Sommerfelt skrevet artikkelen "Danger, Moral Opacity, and Outrage. Fear of Jihadism and the Terrorist Threat in Southern Mali".

Opptak fra Fafo Østforum seminar om europeisk arbeidsmarkedsbyrå

12.11.18

12. november stilte vi spørsmålet om et europeisk arbeidsmarkedsbyrå vil innebære en trussel eller være en mulighet. Bidrag fra Pål Lund fra Arbeidstilsynet, Jan Olav Andersen, EL & IT Forbundet, Erik Kollerud, YS og stortingspolitikerne Heidi Nordby Lunde og Marianne Marthinsen.

Ny studie av gatebarn i Georgia

12.11.18

På oppdrag fra Unicef, har Fafo gjennomført et forskningsprosjekt om livsvilkår og gruppedynamikk blant gatebarn i Georgia. Rapporten søker blant annet å forstå hvor og hvordan barna reiser, hvordan de tjener til livets opphold, hvem de samarbeider med og hvordan relasjoner gatebarn imellom påvirker livsbetingelsene deres. Rapporten kommer også med anbefalinger om målrettede tiltak.

Mye seksuell trakassering i film, tv og musikk

09.11.18

Mona Bråten og Jørgen Svalund har undersøkt omfanget av og erfaringer med seksuell trakassering innen film-, TV-, scene-, musikk- og spillfeltet, i kjølvannet av #metoo-kampanjen 2017.  Det viser seg at dette er et omfattende problem. Yngre kvinner er mest utsatt. Mange unnlater å melde fra fordi de frykter for videre karriere.

Topplassering for artikkel

07.11.18

Jon Rogstad har sammen med Gunn Elisabeth Birkelund og Kristian Heggebø vunnet andreplassen i det meritterte tidsskriftet European Sociological Review. 
Les artikkelen: Additive or multiplicative disadvantage? The scarring effects of unemployment for ethnic minorities.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi