Kunnskap om arbeidsliv, utdanning, velferd og migrasjon nasjonalt og internasjonalt
Søk i fafo.no

Se direktesending fra kl 11.00:
5 år med ME-forskning: Hva har vi lært?

Fafo og SINTEF arrangerer avslutningsseminar for det samfunnsvitenskapelige prosjektet Tjenesten og MEg. Prosjektet har undersøkt ME-sykes tjenestebruk og tjenesteopplevelser. På seminaret deler forskerne nøkkelfunn fra prosjektet, og det blir paneldebatter om hvordan resultatene kan bidra til bedre tjenester og politikk. Programmet


Fafos Camilla Houeland har fått tilslag i forskningsrådets tematiske utlysning om konsekvenser av grønn omstilling for arbeidsliv. Med seg på laget har hun Fafos Bjorn Dapi og Sondre Thorbjørnsen samt forskere fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo og fra Adam Smith Business School ved University of Glasgow.

Fafo, NIFU og OsloMet gjennomfører en forskningsbasert evaluering av fagfornyelsen i yrkesfagene. Nå er andre delrapport fra evalueringen klar. Her ser forskerne blant annet på overgangene i utdanningsløpet, relevansen for arbeidsmarkedet, lærernes og elevenes erfaringer, med vekt på Vg2, og på implementeringen av nye læreplaner i bedrift (vg3).

Oslo den delte byen
6. september

I forbindelse med et Fafoseminar i august 2023, har vi gjort en gjenvisitt til Faforapporten Oslo – Den delte byen (Hagen, Djuve og Vogt, 1994). Undersøkelsen er nå tilgjengelig i form av Fafo-notat med tittelen «Oslo: den delte byen? – en gjenvisitt".

1. januar 2020, gikk Arbeidstilsynet fra en geografisk til en funksjonsbasert organisasjonsmodell. På oppdrag fra Arbeidstilsynet, har Fafo sammen med Menon Economics gjennomført en underveisevaluering av omorganiseringen. Gjennom intervjuer med en rekke tillitsvalgte, verneombud og ledere, samt en spørreundersøkelse blant tilsynets ansatte har Fafo undersøkt dagens organisering av medbestemmelsesapparatet og vernetjenesten.

Sverige og Norge har valgt ulike strategier i møte med rekordhøye ankomsttall av ukrainske flyktninger. I dette policy notatet diskuterer Fafo-forskerne Guri Tyldum, Ida Kjeøy og Ragna Lillevik konsekvensene av denne politikken, og spør om Sverige ved å spare på kortsiktige utgifter til integreringstiltak, vil ende opp med mer omfattende utfordringer knyttet til fattigdom og marginalisering av en ny innvandrergruppe.

Tirsdag 5. september forsvarer Erika Braanen Sterri sin ph.d.-avhandling «Prejudice in a Multicultural Society. Young people's Attitudes toward Sexual Minorities and Religious groups in Norway» ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Undersøkelsen er utført blant ungdom i Oslo og Akershus.

Kommende arrangementer

 • 5 år med ME-forskning: Hva har vi lært?

  Tirsdag, 26. september 2023 11:00-15:15

  Fafo og SINTEF arrangerer avslutningsseminar

  Fafo og SINTEF arrangerer avslutningsseminar for det samfunnsvitenskapelige prosjektet Tjenesten og MEg. Prosjektet har undersøkt ME-sykes tjenestebruk og tjenesteopplevelser. På seminaret deler forskerne nøkkelfunn fra prosjektet, og det blir paneldebatter om hvordan resultatene kan bidra til bedre tjenester og politikk.


 • Hvilke utfordringer skaper nye regler for innleie av arbeidskraft?

  Onsdag 27. september 2023

  Fafo Østforum webinar

  I april ble det innført innstramninger i regelverket for innleie av arbeidskraft fra bemanningsbedrifter. Fafo har – i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) – fått i oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet å undersøke konsekvensene av endringene. På dette direktesendte webinaret presenteres de første funnene fra forskningen.

   


 

Vi er Fafo

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping. 

Vi ser det som særlig viktig å løfte fram perspektivene til arbeidstakere og de som står ufrivillig utenfor arbeidslivet.

Den akademiske staben i Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning teller 62 forskere. De har bakgrunn fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi, ernæringsfysiologi, historie og jus. I Samfunnsøkonomisk analyse jobber det 15 samfunnsøkonomer. Til sammen er det 90 ansatte på Fafo.