logo fafo 194x64
  • Fafo søker leder til informasjonsavdelingen

    10. oktober 2018

    Jobben innebærer å lede og utvikle Fafos eksterne og interne kommunikasjonsarbeid. Dette er en utfordrende og morsom stilling i et velrenommert og utadrettet kompetansemiljø. Vi søker en person med relevant høyere utdanning, erfaring med kommunikasjonsarbeid og gode samarbeidsevner. Fafo tilbyr gode lønns-, tjenestepensjons- og forsikringsordninger.

Nye krav til kompetanse i varehandelen

11.10.18

Ny teknologi vil påvirke arbeidsoppgavene i varehandelen. På oppdrag fra NAV skal Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo finne ut hva slags kompetanse arbeidstakerne vil ha behov for. Prosjektet skal være ferdig i mars neste år.

Mer kunnskap om utsatte barn og unge

10.10.18

Hva vet vi om situasjonen for utsatte barn og unge i alderen 0–24 år? Det er utgangspunktet for arbeidet som Inger Lise Skog Hansen, Niri Talberg og Ragnhild Steen Jensen skal utføre på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Målet er å styrke samordningen av tjenestene til utsatte barn og unge under 24 år og deres familier.

Stabil organisasjonsgrad i norsk arbeidsliv

09.10.18

Kristine Nergaard har oppdatert tall for organisasjonsgrader på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter. Dette er sentrale faktorer i det kollektive arbeidslivet. I dette notatet finner du utviklingen over tid, og hvordan situasjonen i Norge er i en internasjonal sammenheng.

Ny artikkel: Fleksible og midlertidige ansettelser i Norge og Sverige

08.10.18

Norge har strengere regulering av midlertidige ansettelser enn Sverige. I en ny artikkel i Nordic Journal of Working Life Studies gransker forskere hvordan denne ulikheten i regulering påvirker arbeidsgiveres bruk av midlertidige ansettelser i – og på tvers av – fem ulike bransjer. Tre Fafo-forskere har skrevet artikkelen i samarbeid med Anna Peixoto ved Gøteborg Universitet.

Fafo-bidrag til internasjonal velferdshåndbok

03.10.18

Til sammen 45 bidrag danner den akademiske antologien Routledge Handbook of the Welfare State. Utgivelsen samler essensiell kunnskap om velferdsstaten. I tospann med UiO-professor Grete Brochmann har Fafo-forsker Jon Erik Dølvik skrevet et kapittel om Europas utfordringer i møtet mellom velferdsstat og internasjonal migrasjon.

Lønnsdannelse i skandinaviske land

01.10.18

Det er vanskelig å finne en rettferdig modell for lønnsdannelse i Norden, skriver Kristin Alsos og Kristine Nergaard i en artikkel i svenske Arbetet. At konkurranseutsatt industri setter rammene for lønnsutviklingen fører til at kvinnedominerte sektorer får lite uttelling for utdanning og ansvar. Artikkelen bygger på rapporten Lönebildningen i de skandinaviska länderna.

ME-forskning levende forklart

28.09.18

Prosjektet Tjenesten og MEg skal finne fellesnevnere blant ME-syke og kartlegge hvilke erfaringer pasienter og pårørende har gjort seg i møte med offentlige tjenester. Forskerne vil også ved hjelp av en survey lære mer om forekomst utover de som i dag er medisinsk diagnostisert med postviralt utmattelsessyndrom. I et nytt videointervju forteller Fafo-forsker Anne Kielland og Sintef-forsker Thomas Halvorsen mer om prosjektet.

Løftet livskvalitet for personer med rusproblemer

26.09.18

Fafo skal følgeevaluere Blå Kors’ gatenære tilbud og rehabiliteringstilbudet «Steg for steg». Begge tilbudene har som mål å bidra til bedre livskvalitet og sosial inkludering av personer med rusproblemer. Følgeforskningen går frem til 2020, men en første delrapport som inkluderer en behovsanalyse for tiltakene publiseres desember 2018.

«Høyrevridde kinesere» – Forskning.no om velferdsholdninger

25.09.18

Fafo har bidratt til å kartlegge kinesiske borgeres holdninger til offentlige velferdstilbud. Funnene ble presentert på en konferanse 14. september. I en fersk Forskning.no-artikkel intervjues blant andre Fafo-forsker Kristin Dalen om utviklingen i holdninger fra 2004 til 2014.

Se i opptak: Mer anstendighet i renholdsbransjen?

18.09.18

18. september presenterte Fafo-forskerne funn fra rapporten «Renholdsbransjen sett nedenfra». Tiltak har bedret vilkårene, men mange snytes fremdeles for lønn og opplever økende arbeidspress. Også Norsk Arbeidsmandsforbund og representanter fra bransjeprogrammet og lokale parter holdt innlegg.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi