Kunnskap om arbeidsliv, utdanning, velferd og migrasjon nasjonalt og internasjonalt
Søk i fafo.no
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Tre Fafo-forskere er redaktørene for en ny bok som samler artikler fra ledende internasjonale forskere om temaet deltidsarbeid. Søkelyset rettes spesielt mot forholdet mellom «god og dårlig» deltid i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Deltid som fenomen knyttes til den pågående debatten om dualisering i arbeidsmarkedet og politikkens kapasitet til å påvirke praksis, i arbeidslivet og i familiene. Bokens første kapittel er åpent tilgjengelig ut oktober.

Anette Brunovskis forsvarer i dag, den 15. oktober, sin avhandling: "Illuminating and blinding. The searchlight effect of human trafficking policies on anti-trafficking practice".

På oppdrag fra IMDi har Fafo og Frischsenteret sett på hvordan økonomiske insentiver kan bidra til å bedre innsatsen for integrering. Forskerne kommer i rapporten med tre forslag. Resultatbonus til deltakere i norskopplæring, kommunal resultatbonus knyttet til norskopplæringen, og kommunal bonus for oppstart og gjennomføring av tilrettelagt videregående opplæring for voksne deltakere i introduksjonsprogram. I rapporten drøftes også fordeler, ulemper og praktisk gjennomføring ved de ulike modellene.

Fafo-forskerne Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård har i denne boka skrevet et kapittel om den såkalte «verftssaken». Tittelen på boka er «Posted Work in the European Union – The Political Economy of Free Movement», og har bidrag fra forskere i flere europeiske land.

Det kunst- og kulturfaglige organisasjonsområdet har noen særegne utfordringer. I en ny rapport kartlegger og diskuterer Fafo hvordan organisasjonene ivaretar medlemmenes lønn og inntekt, hvordan tilknytningsformene er i endring og hva digitaliseringen betyr for formidling av og vederlag. Forskerne diskuterer også et tettere samarbeid mellom aktuelle interesseorganisasjoner og fagforbund. Undersøkelsen er finansiert av LO.

Onsdag 9. oktober lanserte vi rapporten «Kunst og kultur – organisasjoner i endring?» med en egen Fafofrokost. Ved siden av presentasjonen fra forskerne,  deltok representanter fra fire organisasjoner innen kunst- og kulturfeltet i diskusjonen.

Kommende arrangementer

  • Deltid – løsningen som ble et problem?

    Fafo-seminar Torsdag 24. oktober 2019, kl. 14.00–16.00
    Deltid – løsningen som ble et problem?

    Norske kvinners yrkesdeltakelse er i verdenstoppen, men en stor andel arbeider fortsatt deltid. Hvordan har synet på deltid utviklet seg i Norge de siste 40 årene? Når blir deltid utenforskap? Hvem er mest utsatt blant de deltidsansatte? Og hvordan håndteres utfordringer knyttet til deltid på arbeidsplassene? Dette er noen av spørsmålene som skal belyses og diskuteres på dette seminaret.

Vi er Fafo

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping. 

Vi ser det som særlig viktig å løfte fram perspektivene til arbeidstakere og de som står ufrivillig utenfor arbeidslivet.

Den akademiske staben i Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning teller 62 forskere. De har bakgrunn fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi, ernæringsfysiologi, historie og jus. I Samfunnsøkonomisk analyse jobber det 15 samfunnsøkonomer. Til sammen er det 90 ansatte på Fafo.