Kunnskap om arbeidsliv, utdanning, velferd og migrasjon nasjonalt og internasjonalt
Søk i fafo.no
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
 • FØLG FRA KL. 08.30: Menneskehandel i norsk arbeidsliv

  10. desember

  Fagfolk og media har i flere år meldt om grov utnytting i arbeidslivet – historier om underbetaling, tilbakeholdt lønn, elendige og uverdige boforhold og trusler. En ny Fafo-rapport viser at det hersker forvirring om grensene mellom grov sosial dumping og menneskehandel, at det er vanskelig å avdekke saker og problematisk å gi hjelp til ofrene.

  Onsdag 11. desember lanserer vi en rapport om temaet. Representanter for Arbeidstilsynet, NAV og politiet bidrar med kommentarer.

LO har i dag drøye 21 000 studentmedlemmer. I denne rapporten ser vi på hva som skjer med disse over tid. Undersøkelsen viser at en god del går over til ordinært medlemskap – nær halvparten i et tidsspenn på opp til åtte år. Studentmedlemskap bedømmes som en viktig vei inn i et fagforeningsmedlemskap for yngre arbeidstakere med høyere utdanning, men gruppen er samtidig vanskelig «å holde på». Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra LOs organisasjonsavdeling.

På oppdrag fra IMDi har Fafo samlet kunnskap om årsaker til utenforskap blant unge i utsatte boområder i Skandinavia. Hvordan kan nabolaget man vokser opp i påvirke unges liv og framtidsutsikter – enten det gjelder familieliv, fritidsaktiviteter, utdanning, levekår eller kriminalitet og utenforskap? Forskningen viser at generelle levekårsutfordringer har betydning for unges utenforskap. Men også egenskaper knyttet til boområdet vil kunne spille inn. Et av hovedtiltakene mange byer benytter er områdesatsinger. Disse kan ha positive ringvirkninger. Samtidig er et gjennomgående funn i forskningen at når storsamfunnet definerer et område som «utsatt» vil dette kunne ha en egen negativ påvirkningskraft på unge som lever og bor i disse områdene.

Fafos Terje Olsen er sammen med Mark Sherry, Janikke S. Vedeler og John Eriksen redaktør for boken Disability Hate Speech. Boken er den første som helt eksplisitt fokuserer på hatefulle ytringer mot funksjonshemmede og søker å forklare hva dette er, hvorfor det er et viktig tema, hvilke lover som regulerer det og hvordan det skiller seg fra andre hatefulle ytringer. Boken er et viktig bidrag til økt forståelse av hat og fordommer mot funksjonshemmede.

Fafo følger arbeidet med opptrappingsplanen for rusfeltet fram til 2020 med årlige statusrapporter, og avgir en sluttevaluering i 2021. Evalueringen er både en følgeevaluering og en sluttevaluering. I følgeevalueringen er hensikten å undersøke hvorvidt organiseringen av arbeidet og oppfølgingen av oppfølgingsplanen med iverksatte tiltak er hensiktsmessig for å nå planens mål og delmål. Nå foreligger  den tredje statusrapporten for evalueringen av opptrappingsplanen for rusfeltet. 

NRK Dagsrevyen tematiserte Venstre og KRFs ønske om å gi arbeidstillatelser til asylsøkere med avslag. Guri Tyldum kommenterte her at man ved å gi slike arbeidstillatelse vil redusere sannsynligheten for at asylsøkere med avslag vil samarbeide om retur. – De som mener at dette handler om mennesker som burde få bo i Norge, kan alternativt jobbe for at man i større grad kan gi opphold på humanitært grunnlag. Men å innføre en mellomtillatelse som kun gir rett til arbeid, men ikke andre rettigheter, vil kunne ha uheldige konsekvenser for både migrantene og arbeidsmarkedet, og vil gjøre arbeidet med å få til frivillige returer mye vanskeligere, utdyper hun i en kommentar i sosiale medier.

Jon Horgen Friberg har utgitt en bok om foreldreskap og sosial kontroll i innvandrede familier fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka. Hensikten er å belyse møtet mellom ulike familie- og oppdragelsesidealer fra flere ulike sider. Slik sett er boken et bidrag til å forstå hvorfor dette har blitt et stridstema i dagens flerkulturelle Norge. Boka er en videreutvikling av en Fafo-rapport som kom tidligere i år.

Kommende arrangementer

 • Menneskehandel i norsk arbeidsliv

  Fafofrokost med rapportlansering Onsdag 11. desember 2019, kl. 08.30–09.45
  Menneskehandel i norsk arbeidsliv

  Seminaret er fullbooket! Du kan se seminaret på Fafo-tv. Direktesending fra kl. 08.30

  Fagfolk og media har i flere år meldt om grov utnytting i arbeidslivet – historier om underbetaling, tilbakeholdt lønn, elendige og uverdige boforhold og trusler. En ny Fafo-rapport viser at det hersker forvirring om grensene mellom grov sosial dumping og menneskehandel, at det er vanskelig å avdekke saker og problematisk å gi hjelp til ofrene.

 • EØS-handlingsrommet – hvor stort er det?

  Fafofrokost Tirsdag 17. desember 2019, kl. 08.30–09.45
  EØS-handlingsrommet – hvor stort er det?

  Hvor stort er Norges handlingsrom i forvaltningen av EØS-avtalen? Handlingsrommet var tema både i Europautredningen (NOU 2012: 2) og Hjelmeng-utvalgets rapport fra 2018. Nå diskuteres handlingsrommet i forbindelse med NAVs feiltolkning av regelverket. På dette frokostseminaret lar vi NAV-saken ligge, og diskuterer handlingsrommet i EØS-avtalen med særlig vekt på arbeidsmarkedet og offentlig sektor.

Vi er Fafo

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping. 

Vi ser det som særlig viktig å løfte fram perspektivene til arbeidstakere og de som står ufrivillig utenfor arbeidslivet.

Den akademiske staben i Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning teller 62 forskere. De har bakgrunn fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi, ernæringsfysiologi, historie og jus. I Samfunnsøkonomisk analyse jobber det 15 samfunnsøkonomer. Til sammen er det 90 ansatte på Fafo.