Kunnskap om arbeidsliv, utdanning, velferd og migrasjon nasjonalt og internasjonalt
Søk i fafo.no
Fafo fyller 40!

Se sendingen:
Retten til å koble av

Skal det åpnes for mer eller mindre bruk av hjemmekontor, eller vil dette gjøre at grensen mellom jobb og fritid utviskes, og at samarbeidet og arbeidsmiljøet blir dårligere? På dette frokostseminaret ble det presenter forskning fra Norge og EU om erfaringene med hjemmekontor, og lederne for Spekter og Akademikerne møttes for å diskutere erfaringene med hjemmekontor og om det er behov for nye reguleringer.

Programmet


Fagforbundet organiserer arbeidstakere innenfor et bredt område, men hvor yrkesfagene gjerne har en sentral posisjon. Det er også et vesentlig innslag av ufaglærte innenfor flere av forbundets organisasjonsområder. I dette faktaarket ser vi på avlagte fagprøver i de fagene som Fagforbundet tradisjonelt organiserer innenfor.

I dette faktaflaket undersøkes omfanget av deltidsarbeid i ulike yrker innen Fagforbundets organisasjonsområde. Selv om heltidsandelen er økende, er det fortsatt mange som jobber deltid. I noen av disse yrkene finner vi også mange små deltidsstillinger. Rammer utfordringene ved deltidsarbeid og små stillinger noen grupper mer enn andre? Hvor i yrkeshierarkiet finner vi oftest deltidsstillingene? Og hva skjer med menn som jobber i yrker der deltid er vanlig?

I Hurdalsplattformen lanserer regjeringen en tillitsreform i norsk offentlig sektor. Hovedmålet er å styrke førstelinja i velferdsstaten gjennom økt tillit og dermed sikre bedre tjenester for innbyggerne. Men hva legges i begrepet tillit? Hvordan skal tillit «reformeres»? Hvem er med på å utforme tillitsreformen i praksis? Og hvilke velferdspolitiske konsekvenser kan en slik tillitsreform ha? Dette notatet belyser disse problemstillingene.

Hedda Flatø gjestet mandag 28. november NRKs Dagsnytt 18-studio i anledning de sterke demonstrasjonene som har oppstått mot Kinas svært strenge covid-restriksjoner. – Demonstrasjoner er ikke uvanlig i Kina. Det som er spesielt med denne situasjonen, er at den både skjer i mange deler i landet og at kritikken rettes mot sentralledelsen, framfor lokale myndigheter, poengterte hun blant annet. Knappe to timer før dette, var hun også i NRK Radios «Studio 2» for å snakke om samme tema.

Sett av 25 minutter til å se på dette webinaret fra Fafo Østforum. Da får du vite alt du trenger å vite om arbeidsinnvandringsstatistikken per november 2022. Ifølge Christoffer Berge fra SSB er innvandringen tilbake på 2019-nivå.

I 2022 har rekordmange flyktet fra krigen i Ukraina og fått midlertidig beskyttelse i andre europeiske land. I denne publikasjonen beskriver Ida Kjeøy og Guri Tyldum hvordan ukrainske flyktninger i Polen og Norge tenker om migrasjon og retur.

Kommende arrangementer

 • Retten til å koble av

  Torsdag 8. desember 2022, kl. 08.30–09.45

  Fafofrokost

  Skal det åpnes for mer eller mindre bruk av hjemmekontor, eller vil dette gjøre at grensen mellom jobb og fritid utviskes, og at samarbeidet og arbeidsmiljøet blir dårligere? På dette frokostseminaret presenteres forskning fra Norge og EU om erfaringene med hjemmekontor, og lederne for Spekter og Akademikerne møtes for å diskutere erfaringene med hjemmekontor og om det er behov for nye reguleringer.


 • Hvilken framtid har yrkesfagene i et åpent europeisk arbeidsmarked?

  Mandag 12. desember 2022, kl. 13.00–15.00, med etterfølgende mingling til kl. 16.00

  Fafo-seminar

  Hva betyr arbeidsvandringen i Europa for tilgangen på faglært arbeidskraft? På dette seminaret presenterer vi funn fra forskningsprosjektet «Fag på vandring», og vi har invitert partene i arbeidslivet til en diskusjon om fagenes framtid. Kan arbeidsmigrantene dekke behovet for faglært arbeidskraft? Eller fører et åpent europeisk arbeidsmarked til at fagene forvitrer?


 

Vi er Fafo

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping. 

Vi ser det som særlig viktig å løfte fram perspektivene til arbeidstakere og de som står ufrivillig utenfor arbeidslivet.

Den akademiske staben i Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning teller 62 forskere. De har bakgrunn fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi, ernæringsfysiologi, historie og jus. I Samfunnsøkonomisk analyse jobber det 15 samfunnsøkonomer. Til sammen er det 90 ansatte på Fafo.