logo fafo 194x64

Arbeidslivets slitere ønsker gradvis nedtrapping

14.12.18

Denne rapporten, skrevet av Tove Midtsundstad, handler om eldre arbeidere i industrien. Økte krav til effektivitet og større avstand til ledelsen er noe av det de "godt voksne" industriarbeiderene erfarer. Å trappe gradvis ned eller få lettere arbeidsoppgaver kan bidra til at flere står lengre i jobb.

Bruk av deltid i sykehus

13.12.18

Leif E. Moland og Ketil Bråthen skal på oppdrag fra Spekter gjennomføre intervjuer om bruk av heltid- og deltidsstillinger i norske sykehus. Dette er et forprosjekt, som skal være ferdig i januar neste år, og som eventuelt utvides til en større undersøkelse i løpet av 2019.

Vanskelig å tilby eldre redusert arbeidstid

12.12.18

Redusert arbeidstid er utropt til et universalmiddel, blant annet for å holde flere uføre og eldre i arbeid, skriver Tove Midtsundstad i siste utgave i Søkelys på arbeidslivet. Samtidig viser det seg at over én av tre virksomhetsledere finner det vanskelig å tilby eldre arbeidstakere deltid. Andelen er høyest i virksomheter som sysselsetter grupper med tradisjonelt høyt sykefravær og lav forventet avgangsalder.

Forskningsetikk for oppdragsforskning

11.12.18

Nytt lovverk gir et tydelig og konkret ansvar for håndtering av forskningsetiske spørsmål. På noen områder kan likevel oppdragsforskningen stå overfor særskilte forskningsetiske utfordringer eller områder som krever særskilte hensyn, skriver Tone Fløtten og Lars Holden. Notatet er en gjengivelse av en artikkel publisert av De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Første rapport fra Liedutvalget

11.12.18

Anna Hagen Tønder er med i Liedutvalget (ledet av Ragnhild Lied) som nettopp la fram sin første NOU om videregående opplæring: "Kvalifisert, forberedt og motivert". Utvalget vurderer om videregående opplæring legger til rette for at flest mulig fullfører og består. Hovedutredningen kommer i desember neste år, og vil ha forslag til konkrete endringer. 

Opptak fra seminar om bolig for vanskeligstilte

10.12.18

For personer med rus- og psykiske helseproblemer som kan utgjøre en fare for seg selv eller andre, er det viktig å få god oppfølging for å klare å fungere i egen bolig. På dette seminaret ble et boligsosialt innovasjonsprosjekt kalt «Vanskelige bosettbare» lansert, som er et samarbeid mellom seks bydeler i Oslo, Velferdsetaten og Fafo.

Beret Bråten medredaktør i Tidsskrift for kjønnsforskning

07.12.18

Mari Teigen (ISF) og Beret Bråten (bildet) blir fra nyttår redaktører av Tidsskrift for kjønnsforskning. Det kommer ut fire ganger i året, med støtte fra Norges forskningsråd. Det andre temanummeret i 2019, skal etter planen handle om konsekvensene av #metoo-kampanjen som har satt seksuell trakassering på dagsorden.

Nytt år, ny pensjonpolitikk

07.12.18

Ny privat AFP, pensjonskonto og pensjon fra første krone: En rekke spørsmål som gjelder våre pensjoner er under politisk bearbeiding og forhandling. I en bloggpost på Pensjonslab.no tilbyr Fafos Jon M. Hippe en kortfattet oversikt.

Integrering på norsk

06.12.18

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli har publisert en artikkel i Transfer om det norske introduksjonsprogrammet for flyktninger. Å integrere flyktninger i det norske arbeidsmarkedet har vist seg å være vanskelig. Politikken preges av mer kontroll, noe som ikke bidrar til bedre resultater.

Rettferdig matematikkeksamen på 10. trinn?

03.12.18

Dette er andre delrapport i evalueringen av matematikkeksamen på 10. trinn, og denne gangen har vi sett på eksamen gitt våren 2018. Fafo og OsloMet samarbeider om dette prosjektet, som vurderer eksamenene i 2017, 2018 og 2019. Søkelyset for årets bidrag er på betydningen av digitale hjelpemidler.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi

Fafo Borggt2B