Kunnskap om arbeidsliv, utdanning, velferd og migrasjon nasjonalt og internasjonalt
Søk i fafo.no

Den demokratiske republikken Kongo har blant verdens høyeste forekomst av underernæring blant barn – i form av kort høyde for alderen. Denne artikkelen finner at de lokale forholdene for vegetasjon, som er en viktig næringskilde, har en viktig beskyttende effekt mot slik underernæring hos barn under fem år.

VGs «Krimpodden» tar 2. februar for seg MC-gjenger som fenomen. Her deltar Synnøve Økland Jahnsen som har forsket på nettopp dette. Hun forteller blant annet om hvordan MC-gjengene er bygd opp og fungerer som organisasjoner og felleskap, hvem som er medlemmer og bruk av symboler og uniformering.

I 2016 signerte matbransjen og helsemyndighetene i Norge «Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold». Overordnet mål var å redusere inntaket av salt, tilsatt sukker og mettet fett i befolkningen og øke bruk av sjømat, grønt og grovt. Fafos evaluering viser at aktørene har definert befolkningshelse som et strategisk mål i en eller annen form, og at intensjonsavtalen gir drahjelp og retning i dette arbeidet.

Regjeringen har oppnevnt et nytt utvalg som skal se på utfordringer for den tradisjonelle norske lønnsdannelsen. Utvalget, ledet av professor Steinar Holden, skal vurdere om det er utviklingstrekk i økonomien som kan svekke oppslutningen om frontfagsmodellen.

Fafo følgeevaluerer nasjonal lederutdanning for styrere og ledelse av barnehager. I dette delnotatet rettes oppmerksomheten mot de som har deltatt på lederutdanningen for styrere og deres vurderinger omkring nytten av denne utdanningen for den lederrollen de har i barnehagen i dag.

For å bekjempe sosial dumping, har vi i enkelte utsatte bransjer pålagt minstelønn. Her er det fremdeles mange som får mindre utbetalt enn de skal ha, viser en Fafo-gjennomgang oppsummert i denne artikkelen.

Kommende arrangementer

 • Hvordan få til bedre integrering av arbeidsinnvandrere?

  Tirsdag 7. februar 2023, kl. 14.00–16.00

  Fafo Østforum seminar

  Arbeidsinnvandrere fra EØS skal i utgangspunktet «klare seg selv». Gruppen opplever likevel en rekke problemer i norsk arbeids- og samfunnsliv. Med utgangspunkt i en fersk offentlig utredning, skal vi på dette seminaret diskutere arbeidsinnvandrernes situasjon og hva vi bør gjøre for en bedre integrering.


 • EØS-midlene – hva har Norge oppnådd?

  Torsdag 16. februar 2023, kl. 08.30–09.45

  Fafofrokost med rapportlansering

  Siden inngåelsen av EØS-avtalen med EU i 1994 har Norge brukt over 60 milliarder kroner til sosial og økonomisk utjevning i Europa og til å styrke forholdet til mottakerlandene. Hva er resultatene? Hva har Norge fått ut av samarbeidet med mottakerlandene? Fafo har oppsummert kunnskap om den norske støtten i perioden 2004–2021. På dette seminaret, som vi arrangerer i samarbeid med Utenriksdepartementet, lanseres den nye rapporten.


 

Vi er Fafo

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping. 

Vi ser det som særlig viktig å løfte fram perspektivene til arbeidstakere og de som står ufrivillig utenfor arbeidslivet.

Den akademiske staben i Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning teller 62 forskere. De har bakgrunn fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi, ernæringsfysiologi, historie og jus. I Samfunnsøkonomisk analyse jobber det 15 samfunnsøkonomer. Til sammen er det 90 ansatte på Fafo.