Skip to main content

Kristin Jesnes

Forsker
To english version

  Utdanning

  Master i Internasjonal sikkerhet, Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po). PhD-student ved Universitetet i Gøteborg.

  Arbeidsområder

  Aktive prosjekter

  Frilansere, selvstendig næringsdrivende og organisering av arbeid
  På oppdrag fra Forskningsrådet skal Fafo i samarbeid med SNF (Samfunns- og næringslivsforskning, ved Norges Handelshøyskole - NHH) og Linköping Universitet undersøke organiseringen av arbeidet for frilansere og selvstendig næringsdrivende.
  Nordisk arbeidsliv under pandemi-press

  Prosjektet tar for seg virkninger av Korona-epidemien på arbeidsmarkedet, på virkemidler og institusjoner brukt i arbeidsmarkedet.

  Arbeidsmiljøutfordringer ved digital arbeidsorganisering

  Framtidens arbeidsmiljø: Arbeidsmiljøutfordringer ved digital arbeidsorganisering i ulike ansettelsesformer. Et konseptuelt rammeverk for nordiske tilsynsmyndigheter

  Nasjonal korrespondent for EUROFOUND

  Eurofound er et treparts EU-organ som har som formål å produsere kunnskap som kan bidra til utvikling av arbeidslivs- og velferdspolitikk i EU-landene (i tillegg til Norge). Fafo er, i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), nasjonal korrespondent for Norge. Arbeidet finansieres av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

  Kartlegging av hjemleveringsbransjen

  I dette prosjektet kombinerer vi kvantitative og kvalitative metoder for å kartlegge hjemleveringsbransjen. Vi utarbeider en oversikt over de største bedriftene, omfanget av innleie, selvstendig næringsdrivende og ansatte, og lønn og arbeidsvilkår.

  Fafo-publikasjoner

  Fullførte prosjekter

  Midlertidig arbeid: Blindgate eller springbrett til varig sysselsetting?

  Målet med prosjektet er å studere hvordan midlertidige ansettelser påvirker folks jobbkarrierer og muligheter til skaffe seg fast arbeid. Prosjektet sammenligner Norge og Sverige.

  Aktører i delingsøkonomien

  Formålet med prosjektet er å kartlegge og analysere aktører innenfor delingsøkonomien i Norge, og prosjektet vil særlig rette seg mot tjenester som innebærer formidling av arbeidskraft.

  LOs ungdomssatsning

  Gir LOs ungdomssatsning aktive medlemmer og tillitsvalgte?

  Digitale plattformer – nye måter å organisere arbeid på, nye muligheter for økonomisk vekst og innovasjon

  I dette prosjektet skal Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) identifisere muligheter og flaskehalser for innovasjon og vekst i plattformøkonomien i Norden.

  Utredning om det kunst- og kulturfaglige organisasjonsområdet

  Kreative yrker og yrker innen kunst og kultur er en raskt voksende del av de internasjonale arbeidsmarkedene.