Skip to main content

Nordisk arbeidsliv under pandemi-press


Prosjektet tar for seg virkninger av Korona-epidemien på arbeidsmarkedet, på virkemidler og institusjoner brukt i arbeidsmarkedet.

I prosjektet skal vi undersøke hvordan de nordiske arbeidsmarkedene takler og tilpasser seg konsekvensene av korona-epidemien. Vi sammenligner påvirkningen av krisen mens den utfolder seg i tid, og hvilke nasjale tiltak som ble satt inn for å takle dette.

Prosjektet er delt inn i fem arbeidspakker.

  • Kjernespørsmålene i arbeidspakke 1 og 2 dreier seg om å studere hvilken virkning dette arbeidsmarkedssjokket har hatt på mobilitetsmønstre, sysselsetting og ledighet, lønn og inntekt.
  • De sentrale spørsmålene i arbeidspakke 3 dreier seg om de nordiske landene evner å koordinere makro-økonomisk politikk, lønnsvekst, inntektssikring og sysselsettingstiltak, og i hvilken grad arbeidslivets parter deltar i å forme eventuelle reformer i arbeidsmarkeder, i tiltak og virkemidler, og i institusjoner.
  • Arbeidspakke 4 fokuserer på spesifikke virkemidler og institusjoner, slik som stillingsvern, permitteringsordning mv. endres, og hvordan nasjonale ulikheter knyttet til ulikheter i dybden på krisen, samarbeid mellom partene og bruk av virkemidler.
  • Endelig, i arbeidspakke 5 studerer vi holdninger til ulike sider av arbeidsmarkedspolitikken blant personer med ulike posisjoner i arbeidsmarkeder