Nyheter
Forskningsrådet støtter to langsiktige Fafo-prosjekter

Gir tid og ressurser til å forske grundig på koronapandemiens effekter på den nordiske modellen, samt livsløpene til barn av innvandrere.

16. desember 2020