Arrangementer

Fafos arrangementer strømmes, og du kan se direktesendinger – og opptak i ettertid – på Fafos YouTube-kanal Fafo-tv

Se ellers motta invitasjoner, tidligere arrangementer eller spør oss.

 

Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?

Fafo Østforum seminar
  • Torsdag 28. oktober 2021, kl. 14.00–15.15
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo
  • I desember er det 17 år siden det første vedtaket om allmenngjøring. Erfaringene med allmenngjorte tariffavtaler er i hovedsak positive. Samtidig øker andelen lavlønnsjobber i Norge. Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo har evaluert ordningen. Vi inviterer arbeidslivets parter til debatt om hva slags betydning allmenngjøring har hatt, og om det er den riktige medisinen mot lavlønnskonkurranse i årene framover.

  •    Se sendingen