Arrangementer

Korona-situasjonen:  Fafos arrangementer gjennomføres for tiden digitalt uten publikum. Vi strømmer webinarene, og du kan se direktesendinger, og opptak i ettertid, på Fafos youtube-kanal Fafo-tv. Seere kan sende inn spørsmål på sms.

Se ellers motta invitasjoner, tidligere arrangementer eller spør oss.

Medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv

Fafo-webinar med rapportlansering
  • Tirsdag 27. april 2021, kl. 09.00–10.20
  • Hva er status for arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv? Har virksomhetene etablert ordninger for partssamarbeid og fungerer disse etter hensikten? I en ny studie har Fafo undersøkt hvordan det står til med partssamarbeidet i virksomhetene.

  •    Se sendingen

Effekter av å godkjenne utenlandsk fagutdanning

Fafo-webinar med rapportlansering
  • Tirsdag 4. mai 2021, kl. 09.00–10.15
  • Mange arbeidsinnvandrere har jobbet i årevis som ufaglærte på norske arbeidsplasser – selv om de har hatt fagutdanning fra hjemlandet. Etter initiativ fra partene i arbeidslivet ble en godkjenningsordning for utenlandsk fagutdanning etablert i 2016, og NOKUT fikk ansvaret for den. Fafo har sett på de foreløpige virkningene etter fire års erfaringer med ordningen. Funn presenteres på dette webinaret, som arrangeres i samarbeid med NOKUT.
  •    Se sendingen