Arrangementer
Fafos arrangementer strømmes, og du kan se direktesendinger – og opptak i ettertid – på Fafos YouTube-kanal Fafo-tv
Se ellers motta invitasjoner, tidligere arrangementer eller spør oss.

 

Retten til å koble av

Fafofrokost
  • Torsdag 8. desember 2022, kl. 08.30–09.45
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo
  • Skal det åpnes for mer eller mindre bruk av hjemmekontor, eller vil dette gjøre at grensen mellom jobb og fritid utviskes, og at samarbeidet og arbeidsmiljøet blir dårligere? På dette frokostseminaret presenteres forskning fra Norge og EU om erfaringene med hjemmekontor, og lederne for Spekter og Akademikerne møtes for å diskutere erfaringene med hjemmekontor og om det er behov for nye reguleringer.

  •    Se sendingen

Hvilken framtid har yrkesfagene i et åpent europeisk arbeidsmarked?

Fafo-seminar
  • Mandag 12. desember 2022, kl. 13.00–15.00, med etterfølgende mingling til kl. 16.00
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo
  • Hva betyr arbeidsvandringen i Europa for tilgangen på faglært arbeidskraft? På dette seminaret presenterer vi funn fra forskningsprosjektet «Fag på vandring», og vi har invitert partene i arbeidslivet til en diskusjon om fagenes framtid. Kan arbeidsmigrantene dekke behovet for faglært arbeidskraft? Eller fører et åpent europeisk arbeidsmarked til at fagene forvitrer?

  •    Se sendingen