Arrangementer
Fafos arrangementer strømmes, og du kan se direktesendinger – og opptak i ettertid – på Fafos YouTube-kanal Fafo-tv
Se ellers motta invitasjoner, tidligere arrangementer eller spør oss.

 

Arbeidsinnvandring fra tredjeland – er det behov for en ny politikk?

Fafo Østforum seminar med rapportlansering
 • Tirsdag 11. oktober 2022, kl. 14.00–16.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Nesten 40 prosent av virksomhetene i helse- og sosialsektoren sliter med å rekruttere. Også andre bransjer mangler folk. Samtidig har kvoten på 5000 kvalifiserte arbeidstakere fra land utenfor EU/EØS – såkalte tredjeland – aldri blitt oppfylt. Hvordan kan Norge bli et mer attraktivt land for sårt tiltrengt arbeidskraft?

 •    Se sendingen

Elektrifisere eller fase ut norsk olje?

Fafofrokost med rapportlansering
 • Onsdag 19. oktober 2022, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Representanter fra myndigheter, næringsliv, miljøorganisasjoner og fagforeninger har diskutert norsk olje og gass’ vei fram mot 2050. En ny rapport samler disse veikartene, og viser hvilke flaskehalser og muligheter aktørene ser for seg. Netto nullutslipp eller utfasing? Og kan en omstilling bli både sosialt rettferdig og økologisk troverdig?

 •    Se sendingen

ME-rammede barn og barnefamilier i møte med helse- og velferdsapparatet

Fafo-seminar
 • Fredag 21. oktober 2022, kl. 12.00–15.30
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Prosjektet Tjenesten og MEg tar opp møtet mellom ME-syke og deres pårørende og offentlige institusjoner. Registerdata, kvalitative intervjuer og en egen survey vil bli tatt i bruk for å lære mer om denne pasientgruppen. Dette seminaret arrangeres i samarbeid mellom ME-foreldrene og forskningsinstitusjonene SINTEF og Fafo. Vi vil konsentrere oss om funn som gjelder barn og barnefamilier.