Arrangementer

Fafos arrangementer strømmes, og du kan se direktesendinger – og opptak i ettertid – på Fafos YouTube-kanal Fafo-tv

Se ellers motta invitasjoner, tidligere arrangementer eller spør oss.

 

Hvordan kan vi unngå irregulær migrasjon?

Fafofrokost
 • Torsdag 20. januar 2022, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • I Norge er det bred politisk enighet om at det ikke er ønskelig at mennesker oppholder seg i landet uten oppholdstillatelse. Politikken for å hindre irregulær migrasjon er likevel kontroversiell. Vi inviterer til seminar om hvordan Norge forholder seg til irregulære migranter, og dilemmaene politikken på dette området reiser.

   

 •    Se sendingen

Barn som søker asyl – hvordan blir de møtt?

Fafofrokost med rapportlansering
 • Tirsdag 25. januar 2022, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Barn som søker asyl opplever ofte ferden gjennom asylsystemet som usikker og utrygg. Samtidig har barn særskilte rettigheter. Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og Politiets utlendingsenhet har arbeidet med å forbedre sine møter med denne sårbare gruppen. En ny forskningsrapport viser at etatene har styrket ansattes kompetanse og bedret informasjonen til barna.
 •    Se sendingen

Migrasjon og tid

Den 19. årlige IMISCOE-konferansen
 • 29. juni - 1. juli 2022
 • Oslo, hybrid
 • Velkommen til konferansen: Migration and Time: Temporalities of Mobility, Governance, and Resistance.