Skip to main content

Fafofrokost med rapportlansering

Har det blitt enklere for forbrukeren å ta sunnere valg?

torsdag 2. februar 2023

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Fafo har evaluert «Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold» som ble inngått mellom helsemyndighetene og matbransjen i 2016. Hvordan har de ulike partene arbeidet for å imøtekomme avtalen? Har intensjonsavtalen vært et riktig verktøy for å fremme et sunt kosthold?

I desember 2016 signerte matbransjen og helsemyndighetene i Norge Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold. Avtaleperioden varte fram til desember 2021. Ved utgangen av avtaleperioden i 2021 var det rundt 100 aktører i matbransjen som hadde signert avtalen. De store dagligvarekjedene, grossister, produsenter og bransjeorganisasjonene var med fra starten. I 2018 kom også serverings- og servicebedriftene som kantiner, bensinstasjoner og restauranter, inn.

Overordnet målet med avtalen:

  • inntaket av salt, tilsatt sukker og mettet fett skulle reduseres i befolkningen,
  • inntaket av frukt, bær, grønnsaker, grove kornprodukter, fisk og sjømat skulle øke.

Hensikten med samarbeidet: 

  • gjøre det lettere for forbrukerne å ta sunnere valg,
  • og øke andelen av befolkningen som har et balansert kosthold i tråd med myndighetenes kostråd.

Evalueringen viser at aktørene har definert befolkningshelse som ett av deres strategiske mål i en eller annen form, og intensjonsavtalen gir drahjelp og retning til dette arbeidet. Flere funn ble presentert på seminaret.

Program

Velkommen ved Sissel C. Trygstad, forskningssjef, Fafo

Om intensjonsavtalen og myndighetenes erfaringer ved Ole Henrik Krat Bjørkholt, statssekretær (Ap), Helse- og omsorgsdepartementet

Presentasjon av ny rapport ved Anne Hatløy, forsker I, Fafo og Svein Erik Stave, forsker, Fafo. Last ned presentasjon (pdf)

Kommentarer fra
Petter Haas Brubakk, adm.dir, NHO Mat og Drikke
Anne-Cecilie Kaltenborn, adm.dir, NHO Service og Handel
Inger Lise Blyverket, forbrukerdirektør, Forbrukerrådet
Liv Elin Torheim, nestleder, Nasjonalt råd for ernæring
Magnus Birkelund, bransjedirektør servicehandel, Virke

Panelsamtale med alle som har holdt innlegg eller kommentar.
Samtalen ledes av Anne Inga Hilsen, Fafo

Ny publikasjon

20833Den nye rapporten «Intensjonsavtalen for sunnere kosthold. Sluttrapport 2016–2021» er forfattet av Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen.

Last ned gratis nettversjon av rapporten.

Prosjektet Intensjonsavtalen om sunnere kosthold har vært gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet.

 

 

Nyhetssaker om rapporten

Helsetopp utfordrer matbransjen: Må være tydeligere på helse. Myndighetene og matvarebransjen må samarbeide bedre, så det blir en endring i nordmenns helse. Ellers vil ikke helsevesenet klare å stå i utfordringene, er budskapet fra statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet i en paneldebatt med aktører i matbransjen hos Fafo. (Nettavisen / NTB, 02.02.23)

Det er blitt mindre salt, sukker og fett i maten – uten at du har visst om det. For gradvis å venne forbrukerne til ny smak på kjente produkter, har produsenter i fem år litt etter litt redusert innholdet av salt, sukker og fett. Et av de mest effektive tiltakene de siste årene for å få folk til å spise sunnere, er at matvarer vi er vant til å bruke, er blitt forandret, sa Fafo-forsker Anne Hatløy på Fafos lansering av sluttrapporten som evaluerer «Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold». (forskning.no / NTB, 02.02.23)

Matbransje-avtale ga drahjelp til sunnere kosthold (NHO Service og Handel, 02.02.23)

Intensjonsavtaler som forblir intensjoner. Hvordan skal vi nå målene om sunnere kosthold når matbransjen selv er med på å utforme politikken, mens kritiske røster – som Forbrukerrådet – holdes utenfor det gode selskap? spør Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet. (Mat og Marked, 13.02.23)

Arrangører

Seminaret blir arrangert av Helsedirektoratet og Fafo.

Hdir logo Fafo logo

 

Mer på Fafo.no