Beret Bråten
Beret Bråten
Forsker

    Utdanning:

    Ph.d., statsvitenskap, Cand.polit., sosiologi, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder:

Integrering og mangfold. Interseksjonalitet. Likestilling/kjønnsperspektiver. Tro og livssyn. Familie/foreldreskap. Velferdsstat og sivilsamfunn. Barnehager. Helse. Død/sorg/tap.

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling | Skoleutvikling og elevenes læring | Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak | Religiøst og kulturelt mangfold | Arbeidslivsintegrering | Integrering og kompetanse

Beret Bråten har arbeidet som forsker ved Fafo siden 2013. Hennes forskning og forskningsprosjekter er konsentrert om det mangfoldige/plurale Norge, om forskjeller, likheter og utfordringer. Hvordan forstår vi pluralitet, hva handler det om? Hva er utfordringer? Hvordan forsøker vi å finne løsninger i velferdsstat, arbeidsliv og sivilsamfunn? Og hvordan spiller forhold som kjønn, sosial klasse, alder, minoritets/majoritetsbakgrunn etc. sammen – og definerer preferanser og mulighetsrom? I perioden 2017-2020 gjennomfører Bråten et postdoktorprosjekt på avdeling for helsetjenesteforskning ved Akershus Universitetssykehus. Det handler om omsorg i siste fase av livet i et samfunn der vi er mer mangfoldige enn før, og hvilke utfordringer som da melder seg sett fra helsetjenester sin side og fra pasienter/pårørende sin side.

+47 90950264
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2018:09
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2016:25
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten
Fafo-rapport 2017:31
Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik
Fafo-rapport 2017:14
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2017:02
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2016:29
Beret Bråten og Henriette Lunde
Fafo-rapport 2016:17
Beret Bråten og Kristian Takvam Kindt
Fafo-rapport 2016:11
Beret Bråten, Ingrid Marie Hovdenak, Hedda Haakestad og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2015:48
Anja Bredal, Beret Bråten, Kristin Jesnes og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2015:40
Beret Bråten og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2015:39
Beret Bråten, Nina Drange, Hedda Haakestad og Kjetil Telle
Fafo-rapport 2014:44
Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:38
Tove Mogstad Aspøy og Beret Bråten
Fafo-rapport 2014:07
Beret Bråten og Olav Elgvin
Fafo-rapport 2014:16
Beret Bråten og Miriam Latif Sandbæk
Fafo-rapport 2014:23
Beret Bråten og Hedda Haakestad
Fafo-rapport 2014:24
Beret Bråten og Olav Elgvin
Fafo-rapport 2014:32

Birgitta Haga Gripsrud , Ellen Ramvi, Lisbeth Thoresen & Beret Bråten

Smittevern og sosial distanse utfordrer grunnleggende behov for nærhet

Stavanger Aftenblad

Beret Bråten og Mari Teigen

«Leder» i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 2/2020

Tidsskrift for kjønnsforskning

Beret Bråten og Mari Teigen

«Leder» i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 1/2020

Tidsskrift for kjønnsforskning

Beret Bråten og Mari Teigen

«Leder» i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 4/2019

Tidsskrift for kjønnsforskning

Beret Bråten og Mari Teigen

«Leder» i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 3/2019

Tidsskrift for kjønnsforskning

Beret Bråten og Mari Teigen

«Leder» i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 2/2019

Tidsskrift for kjønnsforskning

Beret Bråten og Mari Teigen

«Leder» i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 1/2019

Tidsskrift for kjønnsforskning

Beret Bråten

“Book review: Has Democracy Failed Women?”

NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research

Beret Bråten

Bokanmeldelse av "Norsk likestillingshistorie 1814-2013"

Tidsskrift for kjønnsforskning

Bråten Beret & Marte Ryste

”Feminist søker fellesskap”

Bråten Beret, Ellen Rømming, Knut Storberget, Kristin Skjørten & Astri Aas-Hansen

Bjørnen sover. Om vold i familien

Beret Bråten Signe Horn & Rigmor Aasrud Jahren

Det lykkelige valg. Debattbok om kvinner og EU

Beret Bråten

”...det er kanskje noe i veien med de jævla hyllene da.”
Unge feministers valg av arbeidsformer for å få til endringer i samfunnet.

Prosjektleder: Hanne Cecilie Kavli
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Beret Bråten
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Beret Bråten
Prosjektslutt: 2016
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Beret Bråten
Prosjektslutt: 2016
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Beret Bråten
Prosjektslutt: 2016
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Beret Bråten
Prosjektslutt: 2016
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Beret Bråten
Fullførte prosjekter