Skip to main content

Det lykkelige valg. Debattbok om kvinner og EU

Bøker |  1994
1. juli 2020
Oslo    Det norske Arbeiderparti

Bråten Beret, Signe Horn & Rigmor Aasrud Jahren. 1994. Det lykkelige valg. Debattbok om kvinner og EU. Oslo. Det norske Arbeiderparti.

Fafo-forskere