Skip to main content
Bøker
  • Beret Bråten Signe Horn & Rigmor Aasrud Jahren

Det lykkelige valg. Debattbok om kvinner og EU

 
  • Oslo    
  • Det norske Arbeiderparti

Bråten Beret, Signe Horn & Rigmor Aasrud Jahren. 1994. Det lykkelige valg. Debattbok om kvinner og EU. Oslo. Det norske Arbeiderparti.

Fafo-forskere