Annen publisering

Rapportsøk

Morten Lassen, Martin Ehlert, Ari-Matti Näätänen & Anna Hagen Tønder

Further Education and Training in Denmark, Germany, Finland, and Norway , 2022
Sammen om trygg bosetting
I møte med psykiske heleproblemer, rus og mulig voldsrisiko , 2022

Sissel C. Trygstad & Anne Mette Ødegård

Ytringsfrihet og varsling fra et arbeidsgiverperspektiv , 2022

Maria Gussgard Volckmar-Eeg

Kultur som problem i arbeidsinkludering. , 2021

Maria Gussgard Volckmar-Eeg

Navigating the multifaceted landscape of culture and social work
A qualitative evidence synthesis of cultural competence and cultural sensitivity in practice

Journal of Comparative Social Work , 2020

Synnøve Jahnsen

Women who cross borders - Black Magic
A Critical Discourse Analysis of the Norwegian newspaper coverage of Nigerian women in prostitution in Norway , 2009

Lars J. Kirkebøen, Gaute Eielsen, Marte Rønning, Susann Strømsvåg, Silje Andresen, Kaja Reegård, Jon Rogstad, Jan Erik Berge og Lena Lindenskov

Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1
Foreløpig beskrivelse av utforming og gjennomføring av tiltak , 2018

Kurt Elvegård, Terje Olsen, Jan Tøssebro og Veronika Paulsen

TryggEst: Bedre beskyttelse av overgrepsutsatte voksne
Sluttrapport: To års forsøk med TryggEst , 2021

Berit Lødding, Kari Vea Salvanes, Kaja Reegård, Ragna Lillevik og Hanne Cecilie Kavli

Hvordan finne effekter av opplæringstilbud til nyankomne elever med innvandrerbakgrunn?
En vurdering av vilkår for evaluering , 2020

Elin Svarstad & Fredrik B. Kostøl

Unions, collective agreements and productivity
A firm‐level analysis using Norwegian matched employer–employee panel data in British Journal of Industrial Relations , 2022
[12 3 4 5  >>