Annen publisering

Rapportsøk

Jon Rogstad, Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt

Fraværsgrensen i videregående skole
Perspektiver, konsekvenser og erfaringer

Cecilie Aagestad, Per Schanche, Leif Moland

Organisering, kompetanse og heltidskultur – i kommunale helse- og omsorgstjenester
En kunnskapsoppsummering

Kristin Alsos and Jon Erik Dølvik (eds)

The future of work in the Nordic countries
Opportunities and challenges for the Nordic working life models

Kristin Alsos & Line Eldring

Securing wage floors in the absence of a statutory minimum wage
Minimum wage regulations in Scandinavia facing low-wage competition

Tuomo Alasoini, Tomas Berglund, ,Anna Hedenus, Anna Ilsøe, Trine Pernille Larsen, Stine Rasmussen, Johan Røed Steen, Pekka Varje

Digital Transformations of Traditional Work in the Nordic Countries

Jon Olav Bjergene & Inger Marie Hagen

Grønne tariffavtaler

Tewodros Aragie Kebede, Svein Erik Stave, Maha Kattaa

Rapid assessment of the impacts of COVID-19 on vulnerable populations and small-scale enterprises in Iraq
Report from the initiative on Assessing Impacts of COVID-19 on Labour Markets in Arab States

Ketil Bråthen & Terje Olsen

Ungdom på utsiden, kronikk i Dagsavisen

Dagsavisen
[12 3 4 5  >>