Annen publisering

Rapportsøk

Anne Skevik Grødem & Anne Hege Strand

Velferdsordningene. Temanotat. | 2013

Anne Hege Strand

Vanskeligstilte på boligmarkedet | 2013 Bolig og levekår i Norge 2012.

Anne Hege Strand

Boligstandard og tilgjengelighet | 2013 Bolig og levekår i Norge 2012 | Nettutgave av hele verket

Arne Backer Grønningsæter & Anne Hege Strand

Forsterkede fosterhjem | 2013 Fosterhjem for barns behov. Rapport fra et fireårig forskningsprogram | Nettutgave av hele verket

Camilla Houeland & David Jordhus-Lier

Oljearbeiderne – samfunnsbyggere eller bremseklosser?
Cappelen Damm Akademisk | 2021 | Read the book chapter

Morten Lassen, Martin Ehlert, Ari-Matti Näätänen & Anna Hagen Tønder

Further Education and Training in Denmark, Germany, Finland, and Norway | 2022
Sammen om trygg bosetting
I møte med psykiske heleproblemer, rus og mulig voldsrisiko | 2022 | Informasjon og bestilling

Sissel C. Trygstad & Anne Mette Ødegård

Ytringsfrihet og varsling fra et arbeidsgiverperspektiv | 2022 | Last ned hos Fritt Ord

Maria Gussgard Volckmar-Eeg

Kultur som problem i arbeidsinkludering. | 2021 | Lenke til kronikk

Maria Gussgard Volckmar-Eeg

Er egen pc et grunnleggende behov som sosialhjelp også bør kunne dekke?
Stavanger Aftenblad | 2020 | Lenke til kronikk
[12 3 4 5  >>