Other publications

Rapportsøk-en

Other publications

Ståle Østhus

Downsizing and health in Norway
PhD-thesis, University of Oslo

Jon Horgen Friberg

Konflikt, fellesskap og forandring
Foreldreskap og sosial kontroll i innvandrede familier fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka

Mark Sherry, Terje Olsen, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen

Disability Hate Speech
Social, Cultural and Political Contexts

Anette Brunovskis

Illuminating and blinding
The searchlight effect of human trafficking policies on anti-trafficking practice
[12 3 4 5  >>