Terje Olsen
Terje Olsen
Forskningsleder

    Utdanning:

    Fil.dr., Uppsala Universitet, Sociologiska Institutionen


Arbeidsområder:

Terje Olsen har lang erfaring som forsker. Han har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter om velferdsstatens organisering og virkemåter. Han har arbeidet med forskning om kompetanse­utvikling, inkluderende arbeidsliv, forskning om nedsatt funksjonsevne, unge i risiko for langvarig utenforskap, rettsbeskyttelse og sikkerhet for særlig utsatte grupper i befolkningen.

Terje Olsen er redaktør for tidsskriftet Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research.

 

Stikkord: Velferdsstat, funksjonshemming, rettssikkerhet, marginalisering, inkluderende arbeidsliv, unge i risiko for langvarig utenforskap.

Forskningstema:

Forum for innovasjon i velferd | Forum for innovasjon i velferd (test)

+47 91103953
Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (red.)
Universitetsforlaget
Ellen Katrine Kallander, Jon Helgheim Holte og Terje Olsen
Fra sosialhjelp til selvhjulpenhet
Bedre levekår for levekårsutsatte barnefamilier som mottar økonomisk sosialhjelp
Fafo-rapport 2022:35
Jon Helgheim Holte, Birgit Abelsen, Anette Fosse, Tom E. Markussen og Terje Olsen
Spesialistutdanning i allmennmedisin
Nye roller og mer ansvar for kommunene
Fafo-rapport 2023:02
Jon Helgheim Holte, Tom E. Markussen og Terje Olsen
Fafo-notat 2021:21
Ellen Katrine Kallander, Jon Helgheim Holte, Gitte Haugnæss, Marit Brochmann og Terje Olsen
Fafo-rapport 2021:13
Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19
Sammen om trygg bosetting
I møte med psykiske heleproblemer, rus og mulig voldsrisiko | 2022 | Informasjon og bestilling

Jan Tøssebro & Terje Olsen

Employment opportunities for people with intellectual disabilities | 2020

I: Roger J. Stancliffe, Michael L. Wehmeyer, Karrie A. Shogren & Brian H. Abery Choice, Preference, and Disability. Promoting Self-Determination Across the Lifespan.

Mark Sherry, Terje Olsen, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen

Disability Hate Speech
Social, Cultural and Political Contexts | 2019 | Les mer / Read more at Routledge

Hyggen, Christer, Lidija Kolouh-Söderlund, Terje Olsen & Jenny Tägtström

Young People at Risk. School Dropout and Labour Market Exclusion in the Nordic countries | 2018 | Les mer om boka / Read more at Edwar Elgar

Olsen, Terje & Jenny Tägtström

NEET:s i Norden – vilka är de och vad görs? | 2014 | Les artikkelen

Kermit, Patrick, Odd Morten Mjøen & Terje Olsen

Safe in the hands of the interpreter?
A qualitative study investigating the legal protection of Deaf people facing the criminal justice system in Norway | 2011 | Les mer artikkelen / Read the article
Sammen om trygg bosetting
I møte med psykiske heleproblemer, rus og mulig voldsrisiko | 2022 | Informasjon og bestilling
Sammen om trygg bosetting
I møte med psykiske heleproblemer, rus og mulig voldsrisiko | 2022 | Informasjon og bestilling

Terje Olsen, Britt Karin Bakkefjell, Nina Christine Dahl, Anne Liv Engbråten, Heidi Lubinski Hansen og Hilde Margrete Kristiansen (red.)

Utviklingshemming og seksuelle overgrep
Kunnskap, rettssikkerhet og beskyttelse | 2020

Olsen, Terje, Aida Tesfai & Adrian Lorentsson

Unge og medvirkning. Maktbruk for nybegynnere | 2019 | Les mer om boka hos Nordlandsforskning

Wulf-Andersen, Trine, Reidun Follesø & Terje Olsen

Unge, udenforskab og social forandring | 2016 | Les mer / Read more at Frydenlund

Kurt Elvegård, Terje Olsen, Jan Tøssebro og Veronika Paulsen

TryggEst: Bedre beskyttelse av overgrepsutsatte voksne
Sluttrapport: To års forsøk med TryggEst | 2021 | Last ned PDF

Terje Olsen, Cecilie Høj Anvik og Janne Paulsen Breimo

– De kan ha hull i CV-en for min del…
Unge, psykiske helseproblemer og inkludering i arbeidslivet | 2019 | Last ned pdf fra denne siden / Download PDF

Olsen, Terje, Patrick Kermit, Nina Dahl, Erik Søndenaa, Robert Envik

Rettssikkerhet - likeverd og likeverdig behandling
Mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser i møte med strafferettspleien | 2018 | Les mer og last ned pdf / Download

Olsen, Terje, Patrick Kermit, Hild Rønning, Jon Haakon Hustad & John Eriksen

Kunnskapsstatus: Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming | 2016 | Les mer og last ned pdf / Download

Olsen, Terje, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen & Kurt Elvegård

Hatytringer. Resultater fra en studie av funksjonshemmedes erfaringer | 2016 | Les mer og last ned pdf / Download

Ketil Bråthen & Terje Olsen

Ungdom på utsiden, kronikk i Dagsavisen
Dagsavisen | 2020 | Dagsavisen 14. mai 2020

Olsen, Terje, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen & Kurt Elvegård

«Du er en skam for samfunnet» | 2016 | Les kronikken

Vedeler, Janikke Solstad, Terje Olsen & John Eriksen

Consequences of hate speech targeted at persons with intellectual disabilities | 2017

Vedeler, Janikke Solstad, Terje Olsen & Kurt Elvegård

Hatytringer mot funksjonshemmede - omfang, uttrykk og konsekvenser | 2016

Vedeler, Janikke S. & Terje Olsen

Hate speech targeted at disabled persons | 2016

Olsen, Terje & Patrick Kermit

Rights and Intellectual Disability. A Review Study | 2016

Olsen, Terje & Patrick Kermit

Communication, language and power in police interviews with D/deaf persons
New procedure, new practice? | 2015

  • Fullførte prosjekter