Terje Olsen
Terje Olsen
Forskningsleder

    Utdanning:

    Fil.dr., Uppsala Universitet, Sociologiska Institutionen


Arbeidsområder:

Terje Olsen har lang erfaring som forsker. Han har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter om velferdsstatens organisering og virkemåter. Han har arbeidet med forskning om kompetanse­utvikling, inkluderende arbeidsliv, forskning om nedsatt funksjonsevne, unge i risiko for langvarig utenforskap, rettsbeskyttelse og sikkerhet for særlig utsatte grupper i befolkningen.

Terje Olsen er redaktør for tidsskriftet Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research.

 

Stikkord: Velferdsstat, funksjonshemming, rettssikkerhet, marginalisering, inkluderende arbeidsliv, unge i risiko for langvarig utenforskap.


Forskningstema:

Forum for innovasjon i velferd

+47 91103953
Jon Helgheim Holte, Tom E. Markussen og Terje Olsen
Fafo-notat 2021:21
Ellen Katrine Kallander, Jon Helgheim Holte, Gitte Haugnæss, Marit Brochmann og Terje Olsen
Fafo-rapport 2021:13
Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19

Mark Sherry, Terje Olsen, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen

Disability Hate Speech
Social, Cultural and Political Contexts

Kermit, Patrick, Odd Morten Mjøen & Terje Olsen

Safe in the hands of the interpreter?
A qualitative study investigating the legal protection of Deaf people facing the criminal justice system in Norway

Terje Olsen, Britt Karin Bakkefjell, Nina Christine Dahl, Anne Liv Engbråten, Heidi Lubinski Hansen og Hilde Margrete Kristiansen (red.)

Utviklingshemming og seksuelle overgrep
Kunnskap, rettssikkerhet og beskyttelse

Wulf-Andersen, Trine, Reidun Follesø & Terje Olsen

Unge, udenforskab og social forandring

Ketil Bråthen & Terje Olsen

Ungdom på utsiden, kronikk i Dagsavisen

Dagsavisen

Olsen, Terje, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen & Kurt Elvegård

«Du er en skam for samfunnet»

Terje Olsen, Cecilie Høj Anvik og Janne Paulsen Breimo

– De kan ha hull i CV-en for min del…
Unge, psykiske helseproblemer og inkludering i arbeidslivet

Olsen, Terje, Patrick Kermit, Nina Dahl, Erik Søndenaa, Robert Envik

Rettssikkerhet - likeverd og likeverdig behandling
Mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser i møte med strafferettspleien

Olsen, Terje, Patrick Kermit, Hild Rønning, Jon Haakon Hustad & John Eriksen

Kunnskapsstatus: Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming

Olsen, Terje, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen & Kurt Elvegård

Hatytringer. Resultater fra en studie av funksjonshemmedes erfaringer

Vedeler, Janikke Solstad, Terje Olsen & John Eriksen

Consequences of hate speech targeted at persons with intellectual disabilities

Vedeler, Janikke Solstad, Terje Olsen & Kurt Elvegård

Hatytringer mot funksjonshemmede - omfang, uttrykk og konsekvenser

Vedeler, Janikke S. & Terje Olsen

Hate speech targeted at disabled persons

Olsen, Terje & Patrick Kermit

Communication, language and power in police interviews with D/deaf persons
New procedure, new practice?