Forskningstema
Forskningstema

 

Fafo utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping - nasjonalt og internasjonalt.

På disse sidene har vi samlet informasjon om forskningstemaer som er sentrale for Fafo. Ved å klikke deg inn på sidene nedenfor vil du finne flere undergrupper der vi har samlet våre publikasjoner og informasjon om våre forskere.

Arbeidsliv

Arbeidslivsreguleringer, kollektiv organisering og individuell atferd i arbeidslivet.
Arbeidsliv

Globale studier

Sosiale, politiske og økonomiske sider ved myndighetsutøvelse .
Globale studier

Kompetanse

Fag- og yrkesopplæring, frafall fra utdanning, livslang læring
Kompetanse

Migrasjon og integrering

Arbeidslivsintegrering, barn av innvandrere, integrering og kompetanse, offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak, religiøst og kulturelt mangfold
Migrasjon og integrering

Velferd

Velferdspolitikk og levekår nasjonalt og internasjonalt
Velferd