Forskningstema

 

Fafo utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping - nasjonalt og internasjonalt.

På disse sidene har vi samlet informasjon om forskningstemaer som er sentrale for Fafo. Ved å klikke deg inn på sidene nedenfor vil du finne flere undergrupper der vi har samlet våre publikasjoner og informasjon om våre forskere.

Arbeidsliv

Arbeidslivsreguleringer, kollektiv organisering og individuell atferd i arbeidslivet.

Globale studier

Sosiale, politiske og økonomiske sider ved myndighetsutøvelse .

Kompetanse

Fag- og yrkesopplæring, frafall fra utdanning, livslang læring

Migrasjon og integrering

Inkludering, eksklusjon og kompetanse i det norske arbeidsmarkedet.

Velferd

Velferdspolitikk og levekår nasjonalt og internasjonalt