Organisering og tariffavtaler

Organisasjonene i arbeidslivet (partene), tariffavtaler og lønnsoppgjør utgjør det som kalles det kollektive arbeidslivet. Høy organisasjonsgrad og tariffavtaledekning er en forutsetning for den norske arbeidslivsmodellen. Sentralt er også de kollektive institusjonene som legger til rette for at partene kommer til enighet om nye tariffavtaler, og at arbeidskonflikter finner sin løsning. Samtidig viser både norsk og internasjonal forskning at de kollektive institusjonene er under press, blant annet på grunn av fallende organisasjonsgrader og ved at færre virksomheter dekkes av tariffavtale

Det kollektive arbeidslivet har vært et sentralt forskningsfelt for Fafo i mange år. Fafo oppdaterer jevnlig tall for organisasjonsgrader og tariffavtaledekning, og følger utviklingen i ulike deler av arbeidsmarkedet samt undersøker hva som kan forklare endringer i oppslutningen om organisasjonene og tariffavtalene.

Fafo har gjennom mange års forskning god innsikt i partenes organisering og endringer av organisasjonskartet. Gjennom et flerårig forskningsprogram for Arbeids- og sosialdepartementet følger vi utviklingen av de kollektive institusjonene, herunder tariffavtalestrukturen. I flere av våre prosjekter står forholdet mellom lov og avtale sentralt. Arbeidskonflikter – streik og lockout – er også en del av det organiserte arbeidslivet. Fafo følger med på utviklingen når det gjelder arbeidskonflikter, både omfang og hvordan disse løses – inkludert bruken av tvungen lønnsnemnd.

Organisering og tariffavtaler

Kontakt

Forskere

Forskningsleder
Forsker I
Forsker
Forskningskoordinator
Seniorforsker
Forsker
Doktorgradsstipendiat
Seniorforsker
Forsker
Kristin Alsos, Rolf K. Andersen og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2020:14
Fafo-rapport 2020:13
Rolf K. Andersen, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2020:07
Ragnhild Steen Jensen
Fafo-notat 2019:26
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Fafo-notat 2019:27
Kristin Jesnes og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2019:22
Fafo-rapport 2019:18
Sissel C. Trygstad, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:18
Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen
Fafo-notat 2019:17
Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad
Fafo-notat 2019:16
Jon Erik Dølvik og Johan Røed Steen
Fafo-notat 2019:15
Kristine Nergaard og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:14
Fafo-notat 2019:13
Kristin Alsos, Ann Cecilie Bergene, Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Karin Ibenholt og Rolf Røtnes
Fafo-rapport 2019:05
Fafo-rapport 2019:07
Anne Mette Ødegård, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2019:12
Marianne Jenum Hotvedt and Natalie Videbæk Munkholm
Fafo-paper 2019:06
Fafo-notat 2019:02
Kristian Takvam Kindt and Heba Khalil
Fafo-paper 2018:24
Johan Røed Steen og Kristine Nergaard
Fafo-notat 2018:15
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2018:28
Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2018:24
Jon Erik Dølvik and Paul Marginson
Fafo-paper 2018:18
Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen og Beate Sletvold Øistad
Fafo-notat 2018:14
Elin Svarstad og Johannes Oldervoll
Fafo-notat 2018:12
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2018:18
Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:12
Fafo-notat 2018:07
Kristin Jesnes og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2018:10
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:02
Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2018:08
Fafo-notat 2018:04
Kristine Nergaard
Fafo-notat 2018:05
Fafo-notat 2018:02
Johan Røed Steen og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2017:27
Dag Olberg, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2017:14
Silje Andresen, Anne Hege Strand og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2017:32
Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard og Dag Olberg
Fafo-rapport 2017:15
Fafo-notat 2016:17
Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2016:15
Kristine Nergaard og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2016:01
Rolf K. Andersen, Kristin Jesnes og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2015:47
Kristine Nergaard
Fafo-notat 2015:07
Kristin Jesnes, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2015:30
Fafo-report 2015:38
Fafo-rapport 2015:36
Fafo-paper 2014:21
Fafo-notat 2014:20
Sissel C. Trygstad, Marit Skivenes, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2014:05
Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten
Fafo-rapport 2014:12
Kristin Alsos og Line Eldring
Fafo-rapport 2014:15
Fafo-rapport 2013:55
Åsmund Arup Seip, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen
Fafo-rapport 2013:46
Øyvind M. Berge, Jørgen Svalund og Tom Erik Vennesland
Fafo-rapport 2013:16
Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2013:10
Fafo-rapport 2013:08
Fafo-notat 2013:10
Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2012:40
Fafo-report 2012:17
Line Eldring and Kristin Alsos
Fafo-report 2012:16
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2012:15
Line Eldring og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2012:07
Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 2011:15
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2011:09
Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2011:06
Torgeir Aarvaag Stokke, Øyvind M. Berge og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2010:42
Fafo-rapport 2010:35
Torgeir Aarvaag Stokke (red.)
Fafo-rapport 2010:14
Torunn Kvinge og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2010:08
Kristin Alsos
Fafo-notat 2010:08
Kristin Alsos
Fafo-notat 2010:03
Kristin Alsos. Med vedlegg av Stein Evju
Fafo-notat 2009:01
Mona Bråten og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2008:15
Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2008:13
Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2008:05
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2007:32
Fafo-notat 2007:12
Fafo-rapport 520
Monica Lund og Jon Horgen Friberg
Fafo-rapport 495
Fafo-rapport 486
Jon Erik Dølvik, Line Eldring og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 485
Sissel Trygstad og Nina M. Kristiansen Skalle
Fafo-rapport 473
Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-notat 2005:13
Fafo-rapport 450
Monica Lund og Jon Horgen Friberg
Fafo-rapport 446
Kristine Nergaard og Kari Folkenborg
Fafo-rapport 441
Inger Lise Skog Hansen og Espen Løken
Fafo-rapport 438
Espen Løken og Arne Pape
Fafo-rapport 437
Fafo-notat 2004:9
Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-notat 2004:19
Fafo-notat 2004:15
Fafo-notat 2004:14
Stein Gunnes
Fafo-notat 2004:13
Inger Lise Skog Hansen
Fafo-notat 2004:12
Fafo-notat 2004:11
Nina Kristiansen Skalle
Fafo-notat 2004:08
Fafo-notat 2004:07
Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2004:04
Andre Fafo-utgivelser
Nina-M Kristiansen Skalle
Fafo-rapport 416
Heidi Nicolaisen, Nina Kristiansen Skalle, Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 400
Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 398
Fafo-rapport 397
Elin Svensen og Barbro Svensson
Fafo-rapport 392
Fafo-notat 2002:20
Fafo-notat 2002:09
Jorun Andreassen og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 361
Fafo-rapport 348
Fafo-notat 2001:14
Fafo-notat 2001:13
Fafo-notat 2001:04
Kristine Nergaard og Arne Pape
Fafo-rapport 343
Liv Tørres
Fafo-report 328
Dag Olberg og Bård Jordfald
Fafo-rapport 327
Lena C. Endresen and Bjørne Grimsrud
Fafo-paper 2000:05
Fafo-notat 2000:15
Fafo-notat 2000:13
Fafo-notat 2000:10
Mona Bråten og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2000:02
Torgeir Aarvaag Stokke, Jon Erik Dølvik and Kristine Nergaard
Other Fafo-publications
Fafo-rapport 252
Fafo-rapport 246
Jens Chr. Andvig, Bjørne Grimsrud og Arne Melchior
Fafo-rapport 244
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 243
Fafo-notat 1998:03
Siv Øverås og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 239
Fafo-report 238
Inger Marie Hagen og Arne Pape
Fafo-rapport 227
Nina Berg, Knut Grove, Tori Grytli og Torunn Olsen
Fafo-rapport 1997
Bjørne Grimsrud and Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-paper 1997:23
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 203
Else Ragni Yttredal
Fafo-notat 1996:07
Fafo-notat 1995:13
Jon Erik Dølvik
Fafo-notat 1995:11
Fafo-notat 1995:09
Fafo-rapport 172
Fafo-rapport 168
Jon Erik Dølvik og Torunn Olsen
Fafo-notat 1994:08
Kristine Nergaard
Fafo-rapport 157
Leif Moland og Ole Roger Sandstad
Fafo-rapport 142
Fafo-rapport 140
Jon Erik Dølvik
Fafo-notat 816
Jon Erik Dølvik, Jon M. Hippe, Axel W. Pedersen og Dag Stokland
Fafo-rapport 128
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red)
Fafo-rapport 124
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red)
Fafo-rapport 123
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red)
Fafo-rapport 122
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red)
Fafo-rapport 121
Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 112
Ivar Lødemel
Fafo-rapport 111
Axel West Pedersen
Fafo-rapport 110
Liv Tørres, Jon Erik Dølvik og Dag Olberg
Fafo-rapport 107
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 108
Fafo-rapport 106
Fafo-rapport 103
Jon Erik Dølvik, Dag Olberg og Dag Stokland
Fafo-rapport 102
Dag Odnes, Andreas Hompland, Arne Pape og Terje Rød Larsen (red.)
Fafo-rapport 098
Fafo-rapport 095
Fafo-notat 810
Fafo-notat 809
Andre Fafo-utgivelser
Arvid Fennefoss
Fafo-rapport 081
Tom Colbjørnsen, Arvid Fennefoss, Gudmund Hernes
Fafo-rapport 043
Gudmund Hernes og Atle Marøen
Fafo-rapport 042
Arvid Fennefoss, Tom Colbjørnsen og Olav Korsnes
Fafo-rapport 029

Jon Erik Dølvik & Paul Marginson

Cross-sectoral coordination and regulation of wage determination in northern Europe
Divergent responses to multiple external pressures

Torsten Müller, Jon Erik Dølvik, Christian Ibsen, Thorsten Schulten

The manufacturing sector: Still an anchor for pattern bargaining within and across countries?

Jens Arnholtz, Guglielmo Meardi, Johannes Oldervoll

Collective wage bargaining under strain in northern European construction
Resisting institutional drift?

Dølvik, J. E., Marginson, P., Alsos, K., Arnholtz, J., Meardi, G., Müller, T. & Trygstad, S.

Collective wage regulation in northern Europe under strain
Multiple drivers of change and differing responses

Hansen, Nana Wesley and Åsmund Arup Seip

Government employers in Sweden, Denmark and Norway

European Journal of Industrial Relations

Line Eldring

Lovbasert minstelønnsregulering: Løsning eller forbannelse?

Europarättslig tidsskrift

Line Eldring and Kristin Alsos

The Nordic Countries

Kristine Nergaard, Erling Barth og Harald Dale-Olsen

Lavere organisasjonsgrad, et spørsmål om nykommere?

Jon Erik Dølvik, Line Eldring and Jelle Visser

Setting Wage Floors in Open Markets
The Role of the Social Partners in Europe's Multilevel Governance

Kristin Alsos og Line Eldring

Lovfestet minstelønn i Norge?

Søkelys på arbeidslivet

Svalund, J., G. B. Casinowsky, Dølvik, J. E. Håkansson, K,Jarvensivu, A., Kervinen, H., Møberg, R. J., Piirainen, T.

Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis

European Journal of Industrial Relations

Svalund, J. and H. Kervinen

Trade union power during labour adjustments – comparison of company-level cases

Transfer: European Review of Labour and Research

Kristin Alsos

Tvungen lønnsnemnd – finnes det alternativer?

Arbeidsrett og arbeidsliv

Kristin Alsos og Line Eldring

Labour mobility and wage dumping: The case of Norway

European Journal of Industrial Relations

J. Arrowsmith, Heidi Nicolaisen, B. Bechter and R. Nonell

The Management of Variable Pay in Banking: Forms and Rationales in Four European Countries

Bullentin of Comparative Labour Relations

Arild H. Steen, Kristine Nergaard & Ida Drange

Organisering av uorganiserte

Kristine Nergaard

Trade Unions in Norway
Coordinated Wage Bargaining and Workplace Level Codetermination

Åsmund Arup Seip, Kristin Alsos & Pål Nygaard

I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år

Engelstad, F., J. Svalund, I. M. Hagen og A. E. Storvik

Makt og demokrati i arbeidslivet

T. Midtsundstad

Hvor mange har rett til å gå av med AFP?

Trygd & Pensjon (tidl. Skattebetaleren)

Prosjektleder: Inger Marie Hagen
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Kristine Nergaard
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Kristine Nergaard
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Ragnhild Steen Jensen
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Kristine Nergaard
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Kristin Jesnes
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Åsmund Arup Seip
Prosjektslutt: 2019
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Inger Marie Hagen
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Jørgen Svalund
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Kristin Jesnes
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Anna Hagen Tønder
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Kristin Alsos
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Åsmund Arup Seip
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Kristine Nergaard
Prosjektslutt: 2016
Fullførte prosjekter