Ansatte
Balder Blinkenberg
Forskningsassistent

    Utdanning:

    Mastergrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen


Arbeidsområder:

Arbeidskonflikter, allmenngjøring, kollektive partsforhold

Forskningstema:

Organisering og tariffavtaler


Balder Blinkenberg fullførte mastergraden våren 2023 og har siden jobbet som forskningsassistent i Fafos arbeidslivsgruppe. Masteroppgaven hans var en flermetodisk studie av de politiske faktorene som påvirker i hvor stor grad tariffavtaler allmenngjøres. Rollene til politiske partier og arbeidslivets parter stod sentralt. En statistisk analyse av allmenngjøringsgraden i OECD-land ble supplert av en mer detaljorientert case-studie om allmenngjøring i Norge.

+47 91344810