Skip to main content

Kollektive aktører


   

Fafo har inngått en fireårig forskningsavtale om det kollektive arbeidslivet. Med det kollektive arbeidslivet menes arbeidslivsforskning som omhandler vårt kollektive eller organsiterte arbeidsliv, med særlig fokus på partene, tariffavtalene, tariffrevisjonene og arbeidskonfliktene.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2013
  • Avsluttes:
    desember 2016

Oppdragsgiver

  • Arbeidsdepartementet