Skip to main content
 • Kristine Nergaard

Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2020 og 2021

 • Fafo-notat 2022:09
 • Fafo-notat 2022:09

Organisasjonsgrader på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter er sentrale faktorer i det kollektive arbeidslivet, og formålet med notatet er å framskaffe oppdaterte tall for nivå og utvikling per 2021.

Blant spørsmålene som stilles, er:

 • Hvor høy er organisasjonsgraden på arbeidstakersiden, og hvordan har denne utviklet seg over tid?
 • Hvor stor andel av sysselsettingen dekker arbeidsgiverorganisasjonene?
 • Hvor mange arbeidstakere dekkes av tariffavtale, og hvor i arbeidslivet befinner disse seg?
 • Hvor mange arbeidskonflikter er det per år, og hvor mange arbeidsdager går tapt?
 • Hvordan er situasjonen i Norge i en internasjonal sammenheng?
 • Publisert: 4. november 2022
 • Ordrenr. 10371

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

 • Arbeidsdepartementet