Skip to main content

English summaries

Resymeer av Fafo-rapporter

Fafo publiserer de fleste rapporter utelukkende på norsk.

Som hovedregel skal imidlertid disse følges av et resymé (en oppsummering) på engelsk.

Trykk på den enkelte oppføringen for full tekst.

Du kan bla deg bakover etter publiseringsår ved å bruke filterknappene.

Vi har ikke summaries for rapporter fra før 2018.


  • 181

    Summaries