English summaries

Rapportsøk

Full report in original language:

Sosial kontroll og integrasjon
English summary:
The TiSA agreement

Full report in original language:

TiSA-avtalen

Full report in original language:

Fra sosialhjelp til selvhjulpenhet

Full report in original language:

Kvinner og veien til høyere verv

Full report in original language:

Kvalitet på asylintervju

Full report in original language:

Bransjespesifikk seniorpolitikk
[12 3 4 5  >>