Skip to main content

Tariffavtalene som virkemiddel i kompetansepolitikken


Formålet med dette prosjektet er å kartlegge bestemmelser om kompetanseutvikling i tariffavtalene.

Kartleggingen skal gi grunnlag for en diskusjon om hvordan partene i arbeidslivet gjennom tariffoppgjørene kan bidra til å sikre arbeidstakerne nødvendig kompetanse for framtidens arbeidsliv.

Forskere

Tidligere ansatt

Dag Olberg

Fafo
Tidligere ansatt

Anna Hagen Tønder

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Anna Hagen Tønder

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2017
  • Avsluttes:
    september 2017

Oppdragsgiver

  • LO