Skip to main content

Evaluering av hovedavtalen i staten


Evaluering av Hovedavtalen i staten på oppdrag av KMD og hovedorganisasjonene

KMD og hovedorganisasjonene i staten har bedt Fafo evaluering Hovedavtalen, Hvordan står det til med samarbeidet mellom partene ute på de statlige virksomhetene? Hvor mye kunnskap om avtalen har ledere og tillitsvalgte og i hvilken grad bidrar avtalen til et godt samarbeid og gode omstillingsprosesser.

Forskere

  • Prosjektleder:
  • Inger Marie Hagen

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2020
  • Avsluttes:
    desember 2020

Oppdragsgiver

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bærekraftsmål