Åsmund Arup Seip
Åsmund Arup Seip
Seniorforsker

    Utdanning:

    Dr. philos., historie, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder:

Arbeidskonflikter, lønnsforhandlinger, lønnssystemer, arbeidstid, offentlig sektor, profesjonshistorie

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler | Arbeidsinnvandring | Lønns- og arbeidsvilkår | Anstendige arbeidsforhold
+47 91532726
Sigurd Oppegaard, Åsmund Arup Seip og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2019:36
Sigurd Oppegaard og Åsmund Arup Seip
Åsmund Arup Seip, Leif E. Moland og Dag Olberg
Fafo-rapport 2019:13
Fafo-notat 2019:02
Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen og Beate Sletvold Øistad
Fafo-notat 2018:14
Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2018:08
Fafo-notat 2018:02
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2017:38
Kristin Jesnes og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2017:16
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2016:25
Ragnhild Steen Jensen, Dag Olberg, Åsmund Arup Seip, Magnus Mühlbradt og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2014:22
Fafo-rapport 2013:55
Åsmund Arup Seip, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen
Fafo-rapport 2013:46
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2013:21
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2012:15
Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes
Fafo-rapport 2012:02
Heidi Nicolaisen, Åsmund Arup Seip og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2012:01
Mona Bråten (red.)
Fafo-rapport 2011:26
Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 2011:15
Fafo-notat 2011:23
Torgeir Aarvaag Stokke, Øyvind M. Berge og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2010:42
Åsmund Arup Seip, Kaja Reegård og Anne Marte Skaland
Fafo-rapport 2010:29
Torgeir Aarvaag Stokke (red.)
Fafo-rapport 2010:14
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2009:44
Marianne Dæhlen og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2009:36
Bård Jordfald, Torgeir Nyen og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2009:23
Hanne Bogen og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2009:09
Inger Lise Skog Hansen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Kjell Ove Kalhagen, Ola Nafstad, Rolf Røtnes og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2009:08
Espen Løken, Åsmund Arup Seip and Jon Erik Dølvik
Fafo-report 2008:33
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2008:08
Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2008:22
Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø
Fafo-notat 2008:11
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2007:12
Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2007:10
Fafo-rapport 520
Fafo-rapport 507
Fafo-notat 2004:07
Torgeir Aarvaag Stokke og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 422
Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 398
Fafo-rapport 397
Jorun Andreassen og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 361
Mona Bråten og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2000:02
Lisbet Berg, Eivor Bremer Nebben og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 268
Siv Øverås og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 250
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 243
Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 1997:11
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 203
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 108
Fafo-notat 808

Åsmund Arup Seip

Bruk av tvungen lønnsnemnd i Norge

Arbeidsrett

Hansen, Nana Wesley and Åsmund Arup Seip

Government employers in Sweden, Denmark and Norway

European Journal of Industrial Relations

Heidi Nicolaisen og Åsmund Arup Seip

Barnehager – arbeidsorganisering og kvalitet i en likhetsorientert kultur

Tidsskrift for velferdsforsking

Torgeir Aarvaag Stokke and Åsmund Arup Seip

Collective Dispute Resolution in the Public Sector: The Nordic Countries Compared

Journal of Industrial Relations

Åsmund Arup Seip

Lokale lønnsforhandlinger i staten: Hvor går veien videre?

Søkelys på arbeidsmarkedet

Åsmund Arup Seip

Inntektsbegrepet i jordbrukspolitikken
Fra politisk parole til teknokratisk målesystem, tur retur

Historisk Tidsskrift

Åsmund Arup Seip

Bokanmeldelse: Gro Hagemann "Skolefolk. Lærernes historie i Norge"

Tidsskrift for samfunnsforskning

Åsmund Arup Seip

Tariffoppgjøret 2014

arbeidslivet.no

Åsmund Arup Seip

Streik for knapper og glansbilder

LO-

Torgeir Aarvaag Stokke og Åsmund Arup Seip

Streikens utvikling over tid

Åsmund Arup Seip

Profesjonskampen tapt

Åsmund Arup Seip, Kristin Alsos & Pål Nygaard

I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år

Åsmund Arup Seip

Et nytt syn på staten
Forhandlingsrett overfor en statlig arbeidsgiver

Åsmund Arup Seip

De vanskelige barna
Forholdet mellom barnevern og psykisk helse i tiden etter 1945

Prosjekter

Prosjektleder: Åsmund Arup Seip
Prosjektslutt: 2022
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Kristin Alsos
Prosjektslutt: 2022
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Åsmund Arup Seip
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anna Hagen Tønder
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Inger Marie Hagen
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Åsmund Arup Seip
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Åsmund Arup Seip
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter