Skip to main content

Sourcingstrategier for IKT i offentlig sektor


En kartlegging av sourcingstrategier for IKT i fire statlige virksomheter og fire kommuner. Prosjektet er ment som første ledd i en undersøkelse om lKT-politikk i offentlig sektor, og skal identifisere noen av de sentrale drivkreftene og gi eksempler på hvordan fire statlige virksomheter og fire kommuner arbeider med å utvikle og de sentrale lKT-systemene i virksomheten og planlegge for framtiden.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    desember 2019
  • Avsluttes:
    september 2020

Oppdragsgiver

  • Fagforbundet
    NTL

Bærekraftsmål