Skip to main content

Omstilling i norsk luftfart


Vurdere dagens organisering av arbeidsmarkedet innenfor luftfarten, og om det evt. er noen sammenheng mellom organiseringen og den uroen man har sett i næringen. Prosjektet skal også gi synspunkter på om organiseringen av arbeidsmarkedet byr på spesi elle utfordringer i forbindelse med omstillingen luftfarten for tiden er inne i, jf. fremvekst av nye lavprisselskap som utfordrer de etablerte.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2007
  • Avsluttes:
    mai 2007

Oppdragsgiver

  • Samferdselsdepartementet