Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Lokal lønnspolitikk i Vestfold

Åsmund Arup Seip

2002

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Lokal lønnspolitikk i Vestfold