Fafo-rapporter

Rapportsøk

Bruk av tvungen lønnsnemnd i Norge 1990–2012

Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 2013:55

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Prosjekt: Bruk av tvungen lønnsnemd 1990-2012

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Denne rapporten handler om bruk av tvungen lønnsnemnd i arbeidskonflikter i Norge fra 1990 til 2012. Første del av rapporten er en gjennomgang av de arbeidskonfliktene der myndighetene har grepet inn og henvist tvisten til behandling i Rikslønnsnemnda. Hva gjaldt konfliktene, og hvordan har statens inngrep blitt begrunnet? I andre del av rapporten analyseres konfliktene nærmere med hensyn til aktører, bransje og varighet. Rapporten ser også på de statlige tilsynenes rolle for inngrepene, og hvordan ILO og ekspertkomiteen under Den europeiske sosialpakten har vurdert inngrepene i arbeidskonfliktene i lys av internasjonale konvensjoner.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20345