Fafo reports

Search publications

Ellen Katrine Kallander, Jon Helgheim Holte og Terje Olsen
Fra sosialhjelp til selvhjulpenhet
Bedre levekår for levekårsutsatte barnefamilier som mottar økonomisk sosialhjelp
Fafo-rapport 2022:35
Mona Bråten, Rolf K. Andersen, Tord Flatland og Tommy Tranvik
Fafo-rapport 2023:12
Hedda Flatø, Hanne Cecilie Kavli og Rebekka Ravn Lysvik
Fafo-rapport 2023:08
Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard
Kvinner og veien til høyere verv
En undersøkelse blant tillitsvalgte i Fellesforbundet og HK
Fafo-rapport 2023:11
Rolf K. Andersen og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2022:27
Nerina Weiss, Lene Christin Holum og Ivar Fahsing
Fafo-rapport 2022:30
Kristin Dalen, Åge A. Tiltnes og Selma S. F. Yssen
EØS-midlene 2004–2021
Hva har Norge oppnådd?
Fafo-rapport 2023:10
Inger Lise Skog Hansen, Tom E. Markussen og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2023:06
Tone Fløtten, Gunhild Astrid Frisell og Inger Lise Skog Hansen
Veldedighet i velferdsstaten
Hvem trenger hjelp til livsopphold fra de frivillige organisasjonene?
Fafo-rapport 2023:09
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Ny oppgavedeling i helse- og omsorgssektoren
En undersøkelse blant helsefagarbeidere, helsesekretærer og portører
Fafo-rapport 2023:07
Ida Kjeøy, Beret Bråten, Rojan Tordhol Ezzati, Jon Horgen Friberg, Hege Marie Gjefsen og Louisa Cheng Seifert
Fafo-rapport 2023:04
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Intensjonsavtalen for sunnere kosthold
Sluttrapport 2016–2021
Fafo-rapport 2022:29
Kristin Alsos, Rolf K. Andersen, Tord Flatland og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2023:05
Anette Brunovskis
Menneskehandel i Norge
Personvernvurderinger og datagrunnlag for omfangsestimering
Fafo-rapport 2023:03
Jon Helgheim Holte, Birgit Abelsen, Anette Fosse, Tom E. Markussen og Terje Olsen
Spesialistutdanning i allmennmedisin
Nye roller og mer ansvar for kommunene
Fafo-rapport 2023:02
Hedda Flatø, Anne Hege Strand og Nerina Weiss
Fafo-rapport 2022:25
Anne Hatløy og Ketil Bråthen
Saltpartnerskapet 2019–2021
Framdrift og måloppnåelse
Fafo-rapport 2022:31
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Tord Flatland
Lokale lønnsforhandlinger i industrien
En kartlegging innen Industrioverenskomstens område
Fafo-rapport 2022:26
Fafo-rapport 2022:28
Tove Midtsundstad, Anne Inga Hilsen og Kerstin Nilsson
Bransjespesifikk seniorpolitikk
Utfordringer, erfaringer og forslag til løsninger
[12 3 4 5  >>