Events
The following list shows all of Fafo's upcoming events, including those held in and described in Norwegian.

Tvungen lønnsnemnd – hva er alternativene?

Fafofrokost

Har det blitt enklere for forbrukeren å ta sunnere valg?

Fafofrokost med rapportlansering

Hvordan få til bedre integrering av arbeidsinnvandrere?

Fafo Østforum seminar