Fafo-tv

Fafo-tv

Direktesending 7. februar, Fafo Østforum seminar: Hvordan få til bedre integrering av arbeidsinnvandrere?

Arbeidsinnvandrere fra EØS skal i utgangspunktet «klare seg selv». Gruppen opplever likevel en rekke problemer i norsk arbeids- og samfunnsliv. Med utgangspunkt i en fersk offentlig utredning, skal vi på dette seminaret diskutere arbeidsinnvandrernes situasjon og hva vi bør gjøre for en bedre integrering.

 • Sendingen starter kl. 14.00.
 • Du kan sende inn spørsmål underveis i seminaret på sms til 469 10 718.
 • Du kan også se opptak i ettertid.
 • Sendingen er tilgjengelig for alle, men bare de påmeldte får tilsendt lenker til presentasjonene.

 

Direktesending 2. februar, Fafofrokost med rapportlansering: Har det blitt enklere for forbrukeren å ta sunnere valg?

Fafo har evaluert «Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold» som ble inngått mellom helsemyndighetene og matbransjen i 2016. Hvordan har de ulike partene arbeidet for å imøtekomme avtalen? Har intensjonsavtalen vært et riktig verktøy for å fremme godt kosthold?

 • Sendingen starter kl 08.30.
 • Du kan sende inn spørsmål underveis i seminaret på sms til 469 10 718.
 • Du kan også se opptak i ettertid.
 • Sendingen er tilgjengelig for alle, men bare de påmeldte får tilsendt lenker til presentasjonene.

 

Direktesending 1. februar: Fafofrokost: Tvungen lønnsnemnd – hva er alternativene?

Brukes tvungen lønnsnemnd for ofte og når det egentlig ikke er grunnlag for det? Og innebærer praktiseringen av tvungen lønnsnemnd at enkelte grupper i realiteten fratas streikeretten? Vi har invitert fire fagforbund for å diskutere bruken av tvungen lønnsnemnd og mulige alternativer for å unngå store samfunnsmessige konsekvenser av en konflikt.

 • Sendingen starter kl. 08.30.
 • Du kan sende inn spørsmål underveis i seminaret på sms til 469 10 718.
 • Du kan også se opptak i ettertid.
 • Sendingen er tilgjengelig for alle, men bare de påmeldte får tilsendt lenker til presentasjonene.

Opptak fra 17. januar, Fafofrokost: Hvordan håndterer kommunene ansvaret for spesialistutdanningen i allmennmedisin?

Siden 2019 har kommunene hatt ansvar for å tilrettelegge for allmennleger i spesialisering. Fafo har evaluert ulike modeller for organiseringen av utdanningen. På dette seminaret ble rapporten presentert og kommentert.

Opptak fra 12. desember, Fafo-seminar: Hvilken framtid har yrkesfagene i et åpent europeisk arbeidsmarked?

Hva betyr arbeidsvandringen i Europa for tilgangen på faglært arbeidskraft? På dette seminaret presenterer vi funn fra forskningsprosjektet «Fag på vandring», og vi har invitert partene i arbeidslivet til en diskusjon om fagenes framtid. Kan arbeidsmigrantene dekke behovet for faglært arbeidskraft? Eller fører et åpent europeisk arbeidsmarked til at fagene forvitrer?

Opptak fra 8. desember, Fafofrokost: Retten til å koble av

Skal det åpnes for mer eller mindre bruk av hjemmekontor, eller vil dette gjøre at grensen mellom jobb og fritid utviskes, og at samarbeidet og arbeidsmiljøet blir dårligere? På dette frokostseminaret ble det presentert forskning fra Norge og EU om erfaringene med hjemmekontor, og lederne for Spekter og Akademikerne møttes for å diskutere erfaringene med hjemmekontor og om det er behov for nye reguleringer.

 • Sendingen starter kl. 08.30.
 • Du kan sende inn spørsmål underveis i seminaret på sms til 469 10 718.
 • Du kan også se opptak i ettertid.
 • Sendingen er tilgjengelig for alle, men kun de påmeldte får tilsendt lenker til presentasjonene.

Opptak fra 1. desember: Markering av verdens aidsdag

Har hivepidemien forandret oss? Dette var hovedspørsmålet da HivNorge og Fafo inviterte til fagseminar på verdens aidsdag. Hvordan har hivepidemien bidratt til holdningsendringer på en rekke samfunnsområder? Stikkord fra seminarprogrammet er skeivt kulturår, rusbehandling, brukerrollen i helse- og velferdstjeneste, kirkens transformasjon og nye epidemier.

Opptak fra 28. november, Fafo Østforum seminar: Hva bør prioriteres i kampen mot sosial dumping?

Regjeringen har foreslått to handlingsplaner mot sosial dumping og de første forslagene til en ny Norgesmodell for offentlige anskaffelser. Hva vil stortingspolitikerne prioritere? Og hva mener arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene om tiltakene som er foreslått?