Fafo-tv

Fafo-tv

28. oktober, Fafo Østforum seminar: Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?

I desember er det 17 år siden det første vedtaket om allmenngjøring ble gjort. Erfaringene med allmenngjorte tariffavtaler er i hovedsak positive. Samtidig øker andelen lavlønnsjobber i Norge. Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo har evaluert ordningen. Vi inviterer arbeidslivets parter til debatt om hva slags betydning allmenngjøring har hatt, og om det er den riktige medisinen mot lavlønnskonkurranse i årene framover.

 

Direktesendingen starter kl. 14.00. Seere kan sende inn spørsmål underveis i seminaret på sms til 469 10 718. Sendingen er tilgjengelig for alle, men kun de påmeldte får i ettertid tilsendt lenker til presentasjonene.

19. oktober, Fafofrokost: Fagarbeidere er viktige for innovasjon

Hvordan kan fagarbeidere bidra til utvikling og fornyelse i norske bedrifter?  I en undersøkelse av åtte bedrifter i ulike bransjer, har forskerne gransket hvilken rolle fagarbeidere spiller for innovasjon i virksomheten.

15. oktober, forskerseminar: Supported Employment – hva nå?

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet og Fafo inviterer til forskerseminar og debatt.

Omfanget av Supported Employment for å få flere i arbeid har hatt en betydelig økning i Norge de siste årene. Ikke minst gjennom at NAV har etablert både Supported Employment og Indivudual Placement and Support (IPS) som oppfølgingsmetodikk og ansetter egne jobbspesialister.

Direktesendingen starter kl. 13.00.

Målgruppen er forskere, men sendingen er tilgjengelig for alle. Det er kun de påmeldte får i ettertid tilsendt lenker til presentasjonene. Seere kan sende inn spørsmål underveis i seminaret på sms til 469 10 718.

Opptak fra 12. oktober, Fafo-seminar med notatlansering: Inn- og utleie av arbeidskraft – målemetoder og omfang

Hvor mange arbeidstakere leies ut fra norske og utenlandske bemanningsforetak og hvordan har utviklingen vært over tid? Hvilke bransjer bruker mest innleie? Og har vi nok informasjon til å tallfeste fenomenet inn- og utleie av arbeidskraft? På seminaret ble tall fra det nye Fafo-notatet presentert og diskutert.

Opptak fra 28. september, Fafo og Senter for lønnsdannelse inviterer til rapportlansering: Flere lavlønte i Norge: Hvem er de – og hva kan egentlig gjøres?

Ulikhet og økonomiske forskjeller har stått sentralt i årets valgkamp. I arbeidsmarkedet dreier det seg både om polarisering, økte lønnsforskjeller og sosial dumping. Men hvem har de laveste lønningene, hva jobber de med – og hvor går egentlig grensa for å være lavlønt?

 

 

Opptak fra 2. september, Fafofrokost med rapportlansering: Torturerte asylsøkeres rettigheter og Norges forpliktelser

Norge gjør ikke nok for å identifisere asylsøkere som har opplevd tortur, viser ny rapport. På denne Fafofrokosten presenterte vi våre funn og spurte: Hvordan kan vi ta bedre vare på mennesker som har opplevd tortur?

Opptak fra 23. juni, Fafo-webinar med rapportlansering: Styrket hjelp til rusmiddelavhengige – hvordan gikk det?

Vi lanserte slutttrapporten fra evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet. Rapporten viser at det i opptrappingsperioden (2016–2020) har vært en betydelig utvikling på rusfeltet i mange kommuner, men at videre satsing er nødvendig dersom alle med rusmiddelproblemer og deres pårørende skal motta de tjenestene de har behov for. På dette webinaret ble evalueringsrapporten overlevert til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Opptak fra 2. juni, Fafo-webinar med rapportlansering: Uten rettigheter, ingen hjelp? Møter med irregulære migranter i storbyene

Hvem lever i Norge som irregulære migranter, altså uten lovlig opphold? Hvilke muligheter og begrensninger har lokale myndigheter til å påvirke deres situasjon? Dette har Fafo undersøkt i byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. På dette webinaret presenterte vi rapporten.