Previous events
Profesjonenes rolle i å nå bærekraftmålene: På rett vei, men langt igjen
Fafofrokost med rapportlansering
Torsdag 11. november 2021, kl. 08.30–09.45
Fafo, Borggata 2B, Oslo

   Se sendingen på Fafo-tv

Ragnhild Lied

Leder

Siri Skjæveland Lode

Sentralstyremedlem

Silje Naustvik

Nestleder

Gunn Marit Helgesen

Styreleder
Managing Director
Fafo
Research director
Fafo
Researcher
Fafo