Publikasjoner

Rapportsøk

Med mål om bærekraft
Kunnskap, arbeid og holdninger i tre Unio-forbund

Tor Halvorsen og Åge A. Tiltnes

Fafo-rapport 2021:31

Last ned nettutgave

| English summary

Prosjekt: Unio og bærekraftsmålene

Forskere på Fafo: Tor Halvorsen, Åge Arild Tiltnes

Denne rapporten tar pulsen på arbeidet med FNs agenda for bærekraftig utvikling i Unios tre største medlemsforbund: Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet. Datagrunnlaget er først og fremst et tyvetalls samtaler med tillitsvalgte og ordinære medlemmer i de tre forbundene, men nyter i tillegg godt av informasjon fra sentralorganisasjonen til Unio og de tre forbundene, samt ulike skriftlig kilder. Blant de spørsmålene rapporten forsøker å besvare er:

  • Hvor godt kjenner forbundenes medlemmer (tillitsvalgte) til FNs bærekraftmål?
  • Forholder de seg til FN-agendaen og bærekraftmålene i sitt virke? I tilfelle, hvordan?
  • Hvilke tanker gjør de seg om hvordan egne profesjoner og forbund kan styrke bærekraftarbeidet framover?

Utgitt: 2021 Id-nr.: 20798