Skip to main content

Unio og bærekraftsmålene

Prosjektet tar pulsen på arbeidet med FNs agenda for bærekraftig utvikling i tre av Unios medlemsforbund. Datagrunnlaget er først og fremst et tyvetalls samtaler med til­lits­valgte og ordinære medlemmer i Unios tre største medlemsforbund: Ut­dannings­­­for­bund­­et, Norsk Sykepleierforbundet og Forsker­for­bund­et.

I tillegg baseres prosjektet på informasjon fra en referansegruppe med ansatte sentralt i Unio og de tre forbundene, samt ulike skriftlig kilder fra forbundenes vebbsider og rapporter fra FN-institusjoner, den norske  regjeringen og norske etater. Blant de spørsmålene prosjektet stiller er:
 • Hvor godt kjenner forbundenes medlemmer (tillitsvalgte) til FNs bærekraftsmål?
 • Forholder de seg til FN-agendaen og bærekraftsmålene i sitt virke? I tilfelle, hvor­dan?
 • Hvilke tanker gjør de seg om hvordan man kan styrke bærekraftsarbeidet fram­over?

Se også: Diskusjonsnotat «Unio og bærekraftsmålene» – Tor Halvorsen og Åge Tiltnes, 2021

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  oktober 2020
 • Avsluttes:
  november 2021

Oppdragsgiver

 • Unio

Arrangementer

 • Torsdag 11. november 2021, kl. 08.30–09.45

  Profesjonenes rolle i å nå bærekraftmålene: På rett vei, men langt igjen

  Fafofrokost med rapportlansering