Skip to main content

Fafofrokost

Ett år med flyktninger fra Ukraina

Wednesday 1. March 2023

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Aldri før har det blitt bosatt så mange flyktninger i Norge som i 2022. I år kan det komme like mange. For ett år siden stilte vi spørsmålet: er vi klare til å hjelpe? Nå spør vi: Hvordan har det gått så langt? Holder vi stand? Og hvilke utfordringer står flyktningarbeidet overfor i året som kommer?

Vi har invitert myndighetsaktører med ansvar for ulike deler av flyktninge- og integreringspolitikken til Fafo for å diskutere erfaringene fra ett år med mottak av rektordmange flyktninger - og planene for 2023. Vi setter søkelys på mottaksapparatet, integreringspolitikken i kommunene og mulighetene og utfordringene som møter ukrainerne i arbeidslivet.

Program

Samtaler med

Libe Rieber-Mohn, direktør, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Frode  Forfang, direktør, Utlendingsdirektoratet (UDI)

Sonja Skinnarland, arbeids- og tjenestedirektør, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) (Presentasjon i pdf)

Jonas Bals, rådgiver, LO Norge (Presentasjon i pdf)

Hanne C. Kavli, forskningssjef, Fafo (Presentasjon i pdf)

Guri Tyldum, forsker, Fafo

Fafos daglige leder, Tone Fløtten, ønsker velkommen og Fafo-forsker Ida Kjeøy er møteleder.