Children of immigrants
Children of immigrants

Researchers

Research professor
Doctoral Researcher
Researcher
Researcher (on leave)
Researcher (on leave)
Head of Research
Ragna Lillevik, Nerina Weiss og Lene Christin Holum
Barnefaglig kompetanse i utlendingsforvaltningen
En evaluering av utlendingsforvaltningens arbeid med barn og barnefaglig kompetanse
Fafo-rapport 2021:34
Beret Bråten, Olav Elgvin, Hedda Flatø og Ragna Lillevik
Samtale og strid
Frivillige organisasjoners arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap
Fafo-rapport 2021:16

Jon Horgen Friberg og Erika Braanen Sterri

Decline, revival, change? Religious adaptations among Muslim and non-Muslim immigrant origin youth in Norway

International Migration Review. , 2021

Silje Andresen

Being inclusive when talking about diversity
How teachers manage boundaries of Norwegianness in the classroom

Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) , 2021