Fafo reports

Search publications

Barnefaglig kompetanse i utlendingsforvaltningen
En evaluering av utlendingsforvaltningens arbeid med barn og barnefaglig kompetanse

Ragna Lillevik, Nerina Weiss og Lene Christin Holum

Fafo-rapport 2021:34

Last ned nettutgave | English summary

Project: Children and youth in immigration

Forskere på Fafo: Ragna Lillevik, Nerina Weiss

Published: 2021 Id-nr.: 20802