Erika Braanen Sterri
+47 92626013
Jon Horgen Friberg og Erika Braanen Sterri
Sosial kontroll og integrasjon
Betydningen av foreldreinvolvering og foreldrerestriksjoner i ungdomstiden for integreringsutfall i overgangen til voksenlivet
Fafo-rapport 2023:14
Rolf K. Andersen og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2022:27
Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering
Rekrutteringspraksis blant virksomheter i det statlige mangfoldsnettverket
Fafo-rapport 2018:01
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten
Introduksjonsprogram og norskopplæring
Hva virker – for hvem?
Fafo-rapport 2017:31
Vidar Bakkeli, Erika Braanen Sterri og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2016:04
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Rettmessig forskjellsbehandling?
Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser
Fafo-rapport 2016:23
Erika Braanen Sterri
Fafo-notat 2016:06
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Passe inn og passe til
Oppfølging og mestring blant nyansatte arbeidstakere
Fafo-rapport 2015:44
Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Grenser for utdanning
Rett til videregående opplæring for voksne
Fafo-rapport 2015:27
Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri
Lærevilkår i norsk arbeidsliv
Utjevning eller mot nye kompetansegap?
Fafo-rapport 2015:09
Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri
Rett til utdanning?
Grunnskoleopplæring og videregående opplæring som tiltak i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
Fafo-rapport 2014:34
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
«Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet»
En studie av jobbintervjuets muligheter og begrensninger
Fafo-rapport 2014:33

Jon Horgen Friberg og Erika Braanen Sterri

Decline, revival, change? Religious adaptations among Muslim and non-Muslim immigrant origin youth in Norway
International Migration Review. | 2021 | Open access

Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri

Passe inn og passe til
Arbeidsgiveres vurderinger av jobbsøkere | 2018 | Åpen tilgang / Open access

Other publications