Erika Braanen Sterri
Erika Braanen Sterri
Doktorgradsstipendiat

    Utdanning:

    Master, Sosiologi, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder:

Arbeidsmarked, integreringspolitikk, etniske minoriteter

Forskningstema: Arbeidslivsintegrering | Barn av innvandrere | Integrering og kompetanse
+47 92626013
Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2018:01
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten
Fafo-rapport 2017:31
Vidar Bakkeli, Erika Braanen Sterri og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2016:04
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2016:23
Erika Braanen Sterri
Fafo-notat 2016:06
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2015:44
Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2015:27
Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2015:09
Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2014:34
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2014:33

Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri

Passe inn og passe til
Arbeidsgiveres vurderinger av jobbsøkere