Skip to main content

Grunnskole- og videregående opplæring i Introduksjonsordningen


Prosjektet skal kartlegge regelverk for og bruk av grunnskoleopplæring og fag i videregående skole som del av introduksjonsprogrammet for voksne. Det skal gjennomføres en analyse av data fra nasjonalt introduksjonsregister, og kvalitative intervjuer med nøkkelpersoner i sentralforvaltningen og i fire kommuner.

Forskere

Tidligere ansatt

Anne Britt Djuve

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Anne Britt Djuve

Oppdragsgiver

  • IMDi