Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

Utforming av offentlig politikk på integreringsfeltet, samt hvordan ulike politiske virkemidler påvirker deltakelse og tilhørighet i det flerkulturelle Norge, står sentralt i Fafos forskning. Vi studerer målsetninger, gjennomførbarhet og effektivitet av tiltak, men også brukermedvirkning og brukererfaringer, og etiske implikasjoner av å anvende ulike virkemidler. Flere av våre prosjekter handler om hva som skjer i møtene mellom ulike deler av velferdsstaten og sårbare grupper som for eksempel flyktninger.

Et viktig integreringspolitisk prinsipp i Norge er at offentlige tjenester skal gi alle et likeverdig tilbud, og derfor har feltet integreringspolitikk forgreininger til hele Fafos tjenesteforskning. Det har vært et særlig viktig tema innenfor Fafos forskning på barnehager, barnevern og utdanning. Fafo arbeider også med politikk og tiltak som er særskilt innrettet mot flyktninger eller innvandrere. Vi har for eksempel fulgt introduksjonsordningen fra prøveprosjektstadiet på 1990-tallet, og bidrar fortsatt med kunnskap om gjennomføring og resultater i introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk og samfunnsfag for nyankomne flyktninger.

Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

Kontakt

Forskere

Forskningssjef
Forsker I
Forsker
Forsker
Forsker
Fafo-notat 2020:06
Ragna Lillevik, Nerina Weiss, Hanne Kavli, Gitte Haugnæss og Morten Stenstadvold
Fafo-rapport 2020:03
Mathilde Bjørnset og Marianne Takvam Kindt
Fafo-rapport 2019:31
Anne Hege Strand og Marianne Takvam Kindt
Fafo-notat 2019:24
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Oddbjørn Raaum, Simen Markussen, Øystein M. Hernæs og Maria Laura Di Tommaso
Fafo-rapport 2019:29
Fafo-notat 2018:25
Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Fafo-notat 2018:23
Ragna Lillevik og Guri Tyldum
Fafo-rapport 2018:35
Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset
Fafo-rapport 2018:23
Ragna Lillevik og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2018:03
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten
Fafo-rapport 2017:31
Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum
Fafo-rapport 2017:22
Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik
Fafo-rapport 2017:14
Nerina Weiss, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang
Fafo-rapport 2017:07
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2017:02
Jon Horgen Friberg
Fafo-rapport 2016:43
Beret Bråten og Kristian Takvam Kindt
Fafo-rapport 2016:11
Erika Braanen Sterri
Fafo-notat 2016:06
Fafo-notat 2016:02
Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli
Fafo-rapport 2015:26
Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2014:34
Anne Britt Djuve og Anne Skevik Grødem (red.)
Fafo-rapport 2014:27
Lene Bore, Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad
Fafo-rapport 2013:11
Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve
Fafo-rapport 2013:31
Anne Skevik Grødem og Tove Mogstad Aspøy
Fafo-rapport 2013:26
Miriam Latif Sandbæk og Anne Britt Djuve
Fafo-rapport 2012:27
Fafo-rapport 2011:19
Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad
Fafo-rapport 2011:07
Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Anniken Hagelund
Fafo-rapport 2011:02
Fafo-notat 2011:25
Fafo-notat 2011:03
Marjan Nadim og Marianne Tveit
Fafo-rapport 2009:19
Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård
Fafo-rapport 2009:18
Hanne Kavli, Anniken Hagelund, og Magne Bråthen
Fafo-rapport 2007:34
Anne Britt Djuve
Fafo-rapport 2007:26
Fafo-rapport 517
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli
Fafo-rapport 491
Hanne Cecilie Kavli
Fafo-notat 2004:24
Fafo-rapport 414
Fafo-notat 2003:23
Tove Midtsundstad, Anne Britt Djuve og Jon Anders Drøpping
Fafo-notat 2003:13
Jon Anders Drøpping og Hanne Cecilie Kavli
Fafo-rapport 387
Fafo-notat 2002:11
Fafo-rapport 369
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Monica Lund og Tina Østberg
Fafo-rapport 364
Hanne Cecilie Kavli
Fafo-rapport 349
Hanne Cecilie Kavli og Elin Svensen
Fafo-notat 2001:08
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli
Fafo-rapport 345
Katrine Fangen og Anne Britt Djuve
Fafo-notat 2000:12
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Fafo-notat 1998:05
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Fafo-rapport 234
Fafo-notat 1997:07
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen
Fafo-rapport 184

Jon Horgen Friberg

Does selective acculturation work?
Cultural orientations, educational aspirations and school effort among children of immigrants in Norway

Anniken Hagelund and Hanne Cecilie Kavli

Integration

Gunn Elisabeth Birkelund, Kristian Heggebø and Jon Rogstad

Additive or Multiplicative Disadvantage?
The Scarring Effects of Unemployment for Ethnic Minorities

European Sociological Review

Friberg, J.H. & Olav Elgvin

Når velferdsstaten bryter tilliten ned: Somaliske innvandrere i møte med NAV

Tidsskrift for samfunnsforskning

Anne Britt Djuve, Anniken Hagelund og Hanne Kavli

Innvandrede kvinner i kvalifisering
Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange

Anniken Hagelund og Hanne C. Kavli

If work is out of sight. Activation and citizenship for new refugees

Journal of European Social Policy

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli

Integreringspolitikk i endring

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli

Velferdsstatens skreddere

Prosjektleder: Nerina Weiss
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Ragna Lillevik
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Jon Rogstad
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Jon Rogstad
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Jon Rogstad
Prosjektslutt: 2020
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Guri Tyldum
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Jon Rogstad
Prosjektslutt: 2020
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Jon Rogstad
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Beret Bråten
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Beret Bråten
Prosjektslutt: 2016
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Jon Rogstad
Prosjektslutt: 2016
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Hanne Cecilie Kavli
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter