Skip to main content
Anne Britt Djuve

Flyktninger – krise for den nordiske modellen?

Et diskusjonsnotat med utgangspunkt i NordMod2030

  • Fafo-notat 2016:02
  • Fafo-notat 2016:02

Dette notatet er utarbeidet på oppdrag av SAMAK, og utformet for å danne et grunnlag for diskusjon om hvilke utfordringer økningen i antall asylsøkere kan medføre for den nordiske modellen.

  • Publisert: 9. mars 2016
  • Ordrenr. 10226

Fafo-forskere