Skip to main content
Inger Marie Hagen

En verden i endring – hva betyr det for Akademikerne?

  • Fafo-notat 2016:04
  • Fafo-notat 2016:04

Hvilke utviklingstrekk har betydning for Akademikernes posisjon i fremtiden og hvordan kan organisasjonen forholde seg til disse? Hvordan vil Akademikernes rolle i det fremtidige trepartssamarbeidet og forhandlingssystemet se ut?
Dette notatet er ment å stimulere til diskusjon og gi innspill til Akademikerne om hvordan en slik diskusjon kan organiseres.

  • Publisert: 7. mars 2016
  • Ordrenr. 10228

Fafo-forskere