Skip to main content
  • Miriam Latif Sandbæk og Anne Britt Djuve

Fortellinger om motivasjon

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs AMO-kurs for innvandrere?

  • Fafo-rapport 2012:27
  • Fafo-rapport 2012:27

Temaet i denne rapporten er hvordan NAVs AMO-kurs for innvandrere kan utformes slik at målet om overgang til arbeid oppnås i størst mulig grad. AMO-kurs er et av de hyppigst brukte arbeidsmarkedstiltakene i NAV, men det foreligger så langt lite forskning på disse kursene. Dette prosjektet har hatt tre overordnede problemstillinger: 1) Hvilke betingelser må være til stede for at AMO-kurs med praksis skal føre til arbeid? 2) Hva kjennetegner gode AMO-kurs med praksis for innvandrere? 3) Hva framstår som barrierer for at AMO-kurs skal fungere etter hensikten, og hvordan er muligheten for å institusjonalisere gode erfaringer? Vi har intervjuet deltakere, kursleverandører, arbeidsgivere som tilbyr praksisplasser, og ansatte i NAV lokal og NAV tiltak for å få svar på disse spørsmålene.

  • Publisert: 15. februar 2012
  • Ordrenr. 20254