Konferansepapere

Rapportsøk

The black gold in Norway – immigrants and the labour market in the future

Anne Britt Djuve og Jon Rogstad

1999

Forskningstema: Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

The black gold in Norway – immigrants and the labour market in the future