Skip to main content

Huafeng Zhang

Forsker

Zhang Huafeng har økonomisk bakgrunn og har omfattende kompetanse innen statistikk, økonometrikk, innsamling av surveydata, analyse og utvalgsdesign. Hun har lang erfaring med datainnsamling, overvåking av datakvalitet og kompleks dataanalyse. Hun har vært prosjektleder for flere store levekårstudier i Kina, Afrika og Midtøsten. Hennes forskningsarbeid har vært konsentrert om intern arbeidsmigrasjon i Kina, fattigdom og konsekvensanalyse. Hun har publisert artikler om ulike sosiale problemstillinger i Kina, som arbeidsdiskriminering, utdanning og fattigdom og husholdningens økonomiske sårbarhet ved katastrofer.

Utdanning

M.Sc. in Environmental and Development Economics, University of Oslo

Arbeidsområder

Statistics, Econometric analysis, Developmental economics, China


Aktive prosjekter

Effektevaluering av Jeg Vet – en læringsressurs om vold, overgrep, mobbing og barns rettigheter
I dette prosjektet vil vi måle effekten av læringsverktøyet Jeg Vet på barns kunnskap om vold, mobbing og/eller overgrep.
Variasjon i utdanningserfaringer hos barn med funksjonshemninger: struktur, institusjon eller agens

Prosjektet forkortet til EVID ser på variabilitet i utdanningsresultat hos barn med funksjonshemninger. Prosjektet omfatter barn med funksjonshemninger på barneskolen i Ghana og Niger. Den overordnede målsetningen er å bidra til et kunnskapsgrunnlag for et mer rettferdig utdanningstilbud.

Fafo-publikasjoner

Fullførte prosjekter

Levekårsutvikling etter jordskjelvet i Sichuan

Et jordskjelv på 8,0 på Richter-skalaen rammet Wenchuan County i Sichuan-provinsen 12. mai 2008. Styrken på skjelvet og de store konsekvensene gjorde dette til et av de største jordskjelvene som er registrert i Kinas, og i verden for øvrig. For å ha et kunnskapsgrunnlag for planlegging av gjenoppbygging etter jordskjelvet, ble Fafo og Chinese Academy of Science and Technology for Development (CASTED) bedt om å foreta en rask vurdering av den behovene til den rammede befolkningen umiddelbart etter jordskjelvet, og å gjøre tre oppfølgingsstudier av levekår i katastrofeområder i 2009, 2011 og 2017.

Long-term impact of Wenchuan Earthquake and natural disaster in China
CASTED and Fafo jointly conduct a survey to study living conditions, perceptions and socio-economic development in the affected areas ten years after the Wenchuan earthquake.
Levekårene til syriske flyktninger i Jordan (2017-2018)
Prosjektets formål var å bidra til økt kunnskap om syrere bosatt i Jordan — de aller fleste av dem flyktninger ankommet etter at den syriske borgerkrigen startet i 2011 — for å bedre grunnlaget for politikkutforming, spesielt på områder som utdanning og sysselsetting.
Sosioøkonomiske effekter av afghanske flyktninger i Pakistan

Det overordnede målet med prosjektet er en studie av sosioøkonomiske konsekvenser av afghanske flyktninger i Pakistan.

Eritrea Population and Health Survey 2010

The major objective of the 2010 Eritrea Population and Health Survey was to collect and analyze data on fertility, mortality, family planning, and health.

Methodology training and technical support for CASTED, phase I

The project aims to explore new survey methods and provide training and technical support to CASTED (Chinese Academy of Science and Technology for Development).

Chinese Perceptions of Distributive Justice

Forskningsprosjektet “Towards a Chinese Welfare State: Chinese Perceptions of Distributive Justice” studerer den kinesiske befolkningens erfaringer med, opplevelse av og oppfatninger om utviklingen av Kinas sosiale sikkerhetsnett.

Tilreisende hjemløse og gatearbeidere fra Romania i Skandinavia

Sommeren 2014 gjennomfører Fafo en kartlegging blant tilreisende hjemløse og gatearbeidere fra Romania i Oslo, København og Stockholm. Migrasjonserfaringer, levekår og kontakt med skandinaviske organisasjoner og institusjoner blir sentrale temaer.

Sustainable Development Indicators

The purpose of the project "Sustainable development indicators in China" was to strengthen policy formulation and governance through developing indicators of social and environmental sustainability in China.

Results paper


Full report

Camp Improvement Ein El-Hilweh

This project aimed at contributing to the identification of realistic camp improvement programs in the Ein El-Hilweh camp for Palestinian refugees in southern Lebanon. The project made use of both qualitative and quantitative research methods to assess the livelihoods of the refugee camp population. Community participation was a crucial aspect of the assessment. Data were collected in 2007.

The project was a collaboration between UNRWA and Fafo and was financed by a grant from the Norwegian Ministry of Foreign Affairs.

Sichuan Earthquake Victim Survey

Prosjektet varen hurtig vurdering av situasjonen, kjennetegn ved og mestringsstrategiene til befolkningen i Sichuan etter jordskjelvet den 12. mai 2008. En undersøkelse av om lag 4000 husstander ble gjennomført i de 40 mest berørte områdene. Prosjektet ble utført i samarbeid med det kinesiske akademiet for vitenskap og teknologi for utvikling.