Fafo-rapporter

Rapportsøk

The socio-economic conditions of Jordan’s Palestinian camp refugees
Summary of findings from two surveys, 2011

Åge A. Tiltnes and Huafeng Zhang

Fafo-report 2014:47

Web edition, English | Web edition, Arabic

Forskningstema: Midtøsten og Nord-Afrika

Prosjekt: Palestinian refugees in Jordan

Forskere på Fafo: Åge Arild Tiltnes, Huafeng Zhang

Rapporten oppsummerer funnene fra to spørreundersøkelser som ser på levekårene til palestinske flyktninger i flyktningeleire i Jordan i 2011. Rapporten ser på utviklingen siden 90-tallet olg finner at det, selv om situasjonen generelt er forbedret, er store forskjeller på mange forhold mellom leire og mellom sosio-økonomiske grupper.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20394