Skip to main content

Levekårsutvikling etter jordskjelvet i Sichuan


Et jordskjelv på 8,0 på Richter-skalaen rammet Wenchuan County i Sichuan-provinsen 12. mai 2008. Styrken på skjelvet og de store konsekvensene gjorde dette til et av de største jordskjelvene som er registrert i Kinas, og i verden for øvrig. For å ha et kunnskapsgrunnlag for planlegging av gjenoppbygging etter jordskjelvet, ble Fafo og Chinese Academy of Science and Technology for Development (CASTED) bedt om å foreta en rask vurdering av den behovene til den rammede befolkningen umiddelbart etter jordskjelvet, og å gjøre tre oppfølgingsstudier av levekår i katastrofeområder i 2009, 2011 og 2017.

Fafos forskning er ikke bare et verktøy for å vurdere nødhjelpsbehov, men benyttes også for å kartlegge langsiktige politiske behov og politiske preferanser blant befolkningen som er rammet. Prosjektene inkluderer fire store undersøkelser, som dekker 26 hardt rammete fylker i Sichuan-provinsen. Den første undersøkelsen var en «Rapid Needs Assessment» som ble utført bare to måneder etter katastrofen, i juli 2008. De tre oppfølgingsundersøkelsene målte gjenoppbygging og utviklingen av næringsliv og levekår på mellomlang til lang sikt. Dataene kan generaliseres til en jordskjelvpåvirket befolkning på rundt 13 millioner.

Resultatene av Sichuan-undersøkelsene ble brukt av Kinas sentrale myndigheter i planleggingen av gjenoppbyggingsarbeidet. Prosjektet gir også unike muligheter til å følge utviklingen i området, og evaluere konsekvensene av katastrofen og resultatene av gjenoppbygging for ulike sosiale grupper.

Prosjektene ble bestilt av Kinas departement for vitenskap og teknologi og planleggingsgruppen for jordskjelvgjenoppretting og gjenoppbygging etter Wenchuan, og er finansiert av det norske utenriksdepartementet og den norske ambassaden i Beijing.

Bildet: Om lag 80 studenter og lærere fra MianYang Normal University og flere studenter og lærere fra Sichuan University tok på seg arbeidet med å gjennomføre feltintervjuer under vanskelige forhold etter jordskjelvet.

Forskere

  • Prosjektleder:

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2008
  • Avsluttes:
    desember 2018

Oppdragsgiver