Global helse

Fafos helserelaterte forskning fokuserer på sosiale dimensjoner av helseproblemer, inkludert ulikhet, sårbarhet, mestringsstrategier og tilpasning. Vårt mål er å fremme forskning av høy kvalitet og evalueringer for å forbedre og redusere ulikheter i folks helse og tilgang på helsetjenester. Vi har et særlig søkelys på marginaliserte grupper, deriblant populasjoner i konflikt og sårbare områder.

For å oppnå rettferdig helse kreves både et statlig ansvar og global kollektiv handling. Sosioøkonomisk ulikhet fører til ulik tilgang på mat, helsetjenester og andre offentlige tjenester. Dette igjen fører til forskjeller i helseutfall, som for eksempel sykdom, underernæring og for tidlig død. Helsesvikt kan oppstå direkte i forbindelse med konflikt eller katastrofe og mer indirekte som følge av dårligere tjenestetilbud.

Som sentrale drivere av sosioøkonomisk utvikling, har strategier for å fremme, beskytte og støtte optimal helse fått økende global oppmerksomhet. God helse og livskvalitet er en viktig del av FNs bærekraftsmål, både spesifikt i mål 3, og en underliggende forutsetning for oppnåelse av de andre målene, særlig mål 1 om fattigdom, mål 4 om utdanning, mål 5 om likestilling, mål 8 knyttet til anstendig arbeid og mål 10 om ulikhet.

Fafos forskningskompetanse innen folkehelse inkluderer blant annet dødelighetsberegninger, mor-barn helse, ernæring og matvaresikkerhet. Videre har Fafo forsket mye på folks tilgang på, rett til og bruk av ulike helsetjenester. Helsemoduler er en integrert del av Fafos levekårsundersøkelser, samt forskning knyttet til konflikt, katastrofer og miljøtilpasning. En sentral del av vårt arbeid på disse områdene er å utvikle indikatorer og målemetoder for å vurdere endringer i helse og ernæring på en mest mulig korrekt måte.

Global helse

Kontakt

Forskere

Forsker
Forsker
Forsker I
Forsker
Forskningsleder
Forsker
Forsker
Anne Hatløy and Ketil Bråthen
The Salt Partnership 2019–2021
Progress and achievements
Fafo Report 2022:32
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Partnership for a healthier diet
Final report 2016–2021
Fafo report 2022:33
Anne Hatløy og Ketil Bråthen
Saltpartnerskapet 2019–2021
Framdrift og måloppnåelse
Fafo-rapport 2022:31
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2021:19
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2020:15
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafopaper 2020:16
Ellen Cecilie Andresen and Anne Hatløy
Faforeport 2020:11
Ellen Cecilie Andresen og Anne Hatløy
Fafo-rapport 2019:24
Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Fafo Paper 2019:29
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2019:25
Anne Hatløy og Ketil Bråthen
Fafo-notat 2019:11
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Fafo-paper 2019:12
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2019:09
Åge A. Tiltnes, Huafeng Zhang and Jon Pedersen
The living conditions of Syrian refugees in Jordan
Results from the 2017-2018 survey of Syrian refugees inside and outside camps
Fafo-report 2019:04
Fafo-report 2017:24
Anne Hatløy and Tone Sommerfelt
Fafo-report 2018:06
Hanne Bogen og Hedda Flatø
Offentlig og privat tjenesteproduksjon
Om sykehus drevet av ideelle organisasjoner
Fafo-notat 2015:06
Åge A. Tiltnes and Huafeng Zhang
Progress, challenges, diversity
Insights into the socio-economic conditions of Palestinian refugees in Jordan
Fafo-report 2013:42
Jon Pedersen
Health and Conflict
A review of the links
Fafo-report 2009:20

Yaw Opoku Agyei-Mensah, Theophilus Annan, Ragnhild Overå, Amy Atter, Anne Hatløy, Peter Andersen, Kojo Odei Obiri, Richard Stephen Ansong, Bhagya Janananda, Matilda Steiner-Asiedu & Marian Kjellevold

The processing, preparation, and cooking practices of small fish among poor Ghanaian households
An exploratory qualitative study
Springer | 2023 | Open access

Freddy Bangelesa, Anne Hatløy, Branly Kilola Mbunga, Paulin B. Mutombo, Mwanack Kakule Matina, Pierre Z. Akilimali, Heiko Paeth, Mala Ali Mapatano

Is stunting in children under five associated with the state of vegetation in the Democratic Republic of the Congo?
Secondary analysis of Demographic Health Survey data and the satellite-derived leaf area index
Heliyon | 2023 | Open access

Lawrence King, Gábor Scheiring & Elias Nosrati

Deaths of Despair in Comparative Perspective
Annual Review of Sociology | 2022 | Introduction (login for full text)

Debritu Nane, Anne Hatløy & Bernt Lindtjørn

Barriers to Management of Moderate Acute Malnutrition Among Children Aged 6 to 59 Months in Damot Pulassa, Wolaita, South Ethiopia
A Phenomenological Study of Mothers and Health Service Providers
Food and Nutrition Bulletin | 2022 | Open access

Christiane Horwood, Sphindile Mapumulo, Lyn Haskins, Vaughn John, Silondile Luthuli, Thorkild Tylleskär, Paulin Mutombo, Ingunn M. S. Engebretsen, Mala Ali Mapatano & Anne Hatløy

A North–South-South partnership in higher education to develop health research capacity in the Democratic Republic of the Congo
The challenge of finding a common language.
Health Research Policy and Systems | 2021 | Open access

Anne Hatløy, Silondile Luthuli, Vaughn John, Lyn Haskins, Sphindile Mapumulo, Paulin Mutombo, Thorkild Tylleskär, Ingunn M. S. Engebretsen, Christiane Horwood & Mala Ali Mapatano

‘I am not only beneficial to the community but to the entire country, I am trained as a researcher now’
Global Public Health | 2021 | Open access

Bruno Masquelier, Lucia Hug, David Sharrow, Danzhen You, Daniel Hogan, Kenneth Hill, Jing Liu, Jon Pedersen and Leontine Alkema

Global, regional, and national mortality trends in older children and young adolescents (5–14 years) from 1990 to 2016: an analysis of empirical data
The Lancet | 2018

Marianne Sandsmark Morseth, Navnit Kaur Grewal, Ida Sophie Kaasa, Anne Hatløy, Ingrid Barikmo and Sigrun Henjum

Dietary diversity is related to socioeconomic status among adult Saharawi refugees living in Algeria | 2017 | Open access

Hedda Flatø and Huafeng Zhang

Inequity in level of healthcare utilization before and after universal health coverage reforms in China
Evidence from household surveys in Sichuan Province
International Journal for Equity in Health | 2016 | Sammendrag / Abstract

Bumbangi NF, Muma JB, Choongo K, Mukanga M, Velu MR , Veldman F, Hatløy A , Mapatano MA

Occurrence and factors associated with aflatoxin contamination of raw peanuts from Lusaka district's markets, Zambia
Food Control | 2016

Kismul H, Hatløy, Andersen P, Mapatano M, Van den Broeck J and Molland KM (2015).

The social context of severe child malnutrition: a qualitative household case study from a rural area of the Democratic Republic of Congo
International Journal for Equity in Health | 2015

Jon Pedersen and Jing Liu

Child Mortality Estimation | 2012 | Les mer / Read more

Bøås M and Hatløy A

Alcohol and drugs in post-war Sierra Leone
Journal of Drug and Alcohol Studies | 2008

Hallund J, Hatløy A, Benesi I and Thilsted SH

Snacks are important for fat and vitamin intakes among rural African women: a cross-sectional study from Malawi
European Journal of Clinical Nutrition | 2007

Torheim LE, Ouattara F, Diarra MM, Thiam FD, Barikmo I, Hatløy A and Oshaug A

Nutrition adequacy and dietary diversity in rural Mali: association and determinants
European Journal of Clinical Nutrition | 2004

Torheim LE, Barikmo I, Parr C, Hatløy A, Ouatara F, Oshaug A

Validation of food variety as an indicator of diet quality assessed with a food frequency questionnaire for Western Mali
European Journal of Clinical Nutrition | 2003

Torheim LE, Barikmo I, Hatløy A, Ouattara F, Diarra M and Oshaug A

Validation of a quantitative food frequency questionnaire in Western Mali | 2001

Hatløy A, Hallund J, Diarra MM and Oshaug A

Food variety scores, socio-economic status and nutritional status in urban and rural areas in Koutiala (Mali)
Public Health Nutrition | 2000

Sampaio FS, von der Fehr FR, Arneberg P, Gigante DP, Hatløy A

A Risk factors for dental fluorosis in 6-11 year-old children living in rural areas of Paraiba – Brazil.
Caries Research | 1999

Hatløy A, Torheim LE and Oshaug A

Food variety – a good indicator of nutritional adequacy? A case study from an urban area in Mali, West Africa
European Journal of Clinical Nutrition | 1998

Nordeide MB, Hatløy A, Følling M, Lie E and Oshaug A

Nutrient composition and nutritional importance of green leaves and wild food resources in an agricultural district, Koutiala, in Southern Mali
International Journal of Food Sciences and Nutrition | 1996

Christiane Horwood, Anne Hatløy and Mapatano Mala Ali

GROWNUT: Growing partnership for higher education and research in nutritional epidemiology in Democratic Republic of Congo
Internal evaluation report | 2020 | Download

Anne Hatløy, Malena Kyvik Martens & Svein Erik Stave

Matsystemer i norsk utviklingspolitikk
Matsikkerhet, klimatilpasset landbruk og ernæring | 2019 | Les mer og last ned rapporten / Download