Elias Nosrati
Elias Nosrati
Forsker

    Utdanning: Ph.d. i Social, Political, and Economic Sciences, University of Cambridge.

Arbeidsområder: Ulikhet, politisk økonomi, statistikk.
Forskningstema:

Levekår og fattigdom | Pensjon | Tjenester og tjenesteutvikling | Lønns- og arbeidsvilkår | Forum for innovasjon i velferd | Global helse


Elias Nosrati er samfunnsviter med forskningsinteresser innen politisk økonomi, global helse og statistikk. Dette inkluderer temaer som ulikhet i helse, politisk økonomi og metodeutvikling.

Hans forskning ligger i skjæringspunktet mellom politisk økonomi, folkehelse og statistiske metoder. Empirisk forskning har fokusert på sosialt forankrede helseulikheter.

(+47) 959 65 938

Lawrence King, Gábor Scheiring & Elias Nosrati

Deaths of Despair in Comparative Perspective

Annual Review of Sociology , 2022