Elias Nosrati
Elias Nosrati
Forsker

    Utdanning: Ph.d. i Social, Political, and Economic Sciences, University of Cambridge.

Arbeidsområder: Ulikhet, politisk økonomi, statistikk.

Forskningstema:

Levekår og fattigdom | Pensjon | Tjenester og tjenesteutvikling | Lønns- og arbeidsvilkår | Forum for innovasjon i velferd | Global helse | Forum for innovasjon i velferd (test)


Elias Nosrati er samfunnsviter med forskningsinteresser innen politisk økonomi, global helse og statistikk.

(+47) 959 65 938
Elias Nosrati, Anne Hege Strand, Lise Lien og Louisa Cheng Seifert
Tillitsreformen i offentlig sektor
Rommet mellom offentlig ansattes skjønnsutøvelse og brukernes behov for likeverdige tjenester
Fafo-notat 2022:10

Lawrence King, Gábor Scheiring & Elias Nosrati

Deaths of Despair in Comparative Perspective
Annual Review of Sociology | 2022 | Introduction (login for full text)