Fafo-notater

Rapportsøk

Tillitsreformen i offentlig sektor
Rommet mellom offentlig ansattes skjønnsutøvelse og brukernes behov for likeverdige tjenester

Elias Nosrati, Anne Hege Strand, Lise Lien og Louisa Cheng Seifert

Fafo-notat 2022:10

Last ned nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Forskere på Fafo: Elias Nosrati, Anne Hege Strand, Lise Lien, Louisa Cheng Seifert

I Hurdalsplattformen lanserer regjeringen en tillitsreform i norsk offentlig sektor. Hovedmålet er å styrke førstelinja i velferdsstaten gjennom økt tillit og dermed sikre bedre tjenester for innbyggerne. Men hva legges i begrepet tillit? Hvordan skal tillit «reformeres»? Hvem er med på å utforme tillitsreformen i praksis? Og hvilke velferdspolitiske konsekvenser kan en slik tillitsreform ha? Dette notatet belyser disse problemstillingene. Notatet gir en oversikt over samfunnsvitenskapelig forskning på samspillet mellom (mis)tillit og velferdsstaten, og analyserer ulike forståelser av tillit og tillitsreformen ved hjelp av intervjuer med sentrale aktører og beslutningstakere i norsk offentlig sektor

Utgitt: 2022 Id-nr.: 10372