Skip to main content
  • Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård

Organisasjonsgrad blant arbeidsinnvandrere

  • Fafo-notat 2022:12
  • Fafo-notat 2022:12

Bare 24 prosent av bosatte arbeidsinnvandrerne fra EU-landene i Sentral- og Øst-Europa er fagorganisert. Det er store forskjeller i organisasjonsgrad mellom bransjer, og arbeidsinnvandrerne følger mønsteret som vi finner for norske arbeidstakere totalt sett. Når arbeidsinnvandrerne ansettes i virksomheter med tariffavtale og mange organiserte, så er det gode sjanser for at de også organiserer seg. Utfordringene for den norske arbeidslivsmodellen er knyttet til at mange arbeidsinnvandrere ikke har faste ansettelser i virksomheter med tariffavtale og tillitsvalgte.

  • Publisert: 13. desember 2022
  • Ordrenr. 10368