Lønns- og arbeidsvilkår

Historisk sett har norsk arbeidsliv vært kjennetegnet av små lønnsforskjeller og relativt gode arbeidsvilkår. Arbeidslivets parter og reguleringsmekanismer i form av tariffavtaler og medbestemmelse, samt myndighetenes bidrag gjennom lovverk og som sentral aktør i trepartssamarbeidet har vært med på å sikre det.

Samtidig er norsk arbeidsliv i endring og som i de fleste europeiske land har lønnsforskjellene økt. Nye bedriftstyper, produksjonsmetoder, internasjonale verdikjeder og arbeidsdeling, nye tjenester og produkter har og vil påvirke betingelsene som norske lønnstakere jobber under – og avkastningen de får av sitt arbeid. Videre spiller politiske reguleringsmekanismer inn, herunder fri flyt av arbeidskraft innenfor EØS-området – og hvordan man nasjonalt blant annet har tatt i bruk allmenngjøring av lønnsbestemmelsene i tariffavtalene.

Lønns og arbeidsbetingelser for arbeidstakerne i det norske arbeidsmarkedet har alltid vært et sentralt område i Fafos forskning. Denne forskningen omfatter alt fra registerbaserte dataanalyser knyttet til lønn, lønnsutvikling og lønnsspredning, til kvantitative og kvalitative studier av organisering og regulering av arbeidstid og tilknytningsformer. Videre ligger helse, miljø og sikkerhet (HMS) som et sentralt element i forskningen. Kontroll og overvåkning av arbeidstakere, varsling, vold og trusler på arbeidsplassene, seksuell trakassering er områder hvor Fafo har bred kompetanse.

Lønns- og arbeidsvilkår

Kontakt

Forskere

Forskningsleder
Forsker
Seniorforsker
Seniorforsker
Forsker
Doktorgradsstipendiat
Forsker
Forskningskoordinator
Seniorforsker
Forskningssjef
Kristin Alsos, Rolf K. Andersen og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2020:14
Fafo-rapport 2020:13
Rolf K. Andersen, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2020:07
Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard
Fafo-rapport 2020:06
Jørgen Svalund, Beate Sletvold Øistad og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2019:38
Sigurd Oppegaard, Åsmund Arup Seip og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2019:36
Elin Svarstad og Kristin Alsos
Fafo-notat 2019:30
Sigurd Oppegaard og Åsmund Arup Seip
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2019:32
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Mona Bråten og Inger Marie Hagen
Fafo-notat 2019:23
Fafo-rapport 2019:20
Åsmund Arup Seip, Leif E. Moland og Dag Olberg
Fafo-rapport 2019:13
Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard
Fafo-rapport 2019:25
Ragnhild Steen Jensen og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2019:17
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2019:15
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2019:06
Fafo-notat 2019:13
Kristin Alsos, Ann Cecilie Bergene, Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Karin Ibenholt og Rolf Røtnes
Fafo-rapport 2019:05
Leif E. Moland og Per Schanche
Fafo-rapport 2019:08
Kristine Nergaard og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:05
Ann Cecilie Bergene, Kristine Nergaard og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2018:47
Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Fafo-notat 2018:23
Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen og Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2018:31
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-notat 2018:11
Fafo-notat 2018:19
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-notat 2018:17
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-notat 2018:16
Elin Svarstad og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2018:32
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2018:29
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:26
Kristine Nergaard, Rolf K. Andersen, Kristin Alsos og Johannes Oldervoll
Fafo-rapport 2018:15
Rolf K. Andersen og Mona Bråten
Fafo-rapport 2018:19
Fafo-rapport 2018:07
Jørgen Svalund og Johannes Oldervoll
Fafo-rapport 2018:11
Mona Bråten og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2017:35
Fafo-rapport 2017:40
Kristin Alsos, Johannes Oldervoll og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2017:26
Fafo-notat 2017:12
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-notat 2017:06
Kristine Nergaard
Fafo-notat 2017:07
Fafo-notat 2017:03
Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2017:04
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2017:09
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2016:25
Rolf K. Andersen og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2016:39
Fafo-notat 2016:21
Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim
Fafo-notat 2016:23
Fafo-notat 2016:19
Fafo-notat 2016:22
Kristin Jesnes og Johannes Oldervoll
Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2016:34
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2016:33
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2016:32
Fafo-rapport 2016:24
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2016:18
Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2016:15
Fafo-rapport 2016:05
Rolf K. Andersen, Kristin Jesnes og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2015:47
Mona Bråten og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2015:11
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2015:10
Mona Bråten og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2015:42
Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2015:43
Fafo-rapport 2015:34
Fafo-rapport 2015:25
Sissel C. Trygstad og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2015:17
Bård Jordfald og Magnus Mühlbradt
Fafo-notat 2015:03
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Bård Jordfald, Merethe Dotterud Leiren, Tor-Olav Nævestad, Kåre H. Skollerud, Henrik Sternberg og Tommy Tranvik
Fafo-rapport 2014:58
Mona Bråten, Eirik Albrechtsen, Rolf K. Andersen, Tuva Tovslid og Reidun Værnes
Fafo-rapport 2014:54
Dag Olberg og Karen-Sofie Pettersen
Fafo-rapport 2015:01
Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2014:55
Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:38
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard, Heidi Nicolaisen og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2014:02
Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten
Fafo-rapport 2014:03
Sissel C. Trygstad, Marit Skivenes, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2014:05
Kristin Alsos og Line Eldring
Fafo-rapport 2014:15
Sol Skinnarland og Magnus Mühlbradt
Fafo-rapport 2014:19
Ragnhild Steen Jensen, Dag Olberg, Åsmund Arup Seip, Magnus Mühlbradt og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2014:22
Sol Skinnarland and Magnus Mühlbradt
Fafo-report 2014:28
Fafo-rapport 2014:30
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2013:12
Åsmund Arup Seip, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen
Fafo-rapport 2013:46
Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2013:43
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2013:41
Leif E. Moland og Lise Lien
Fafo-rapport 2013:37
Fafo-rapport 2013:34
Mona Bråten og Heidi Nicolaisen
Fafo-rapport 2013:32
Fafo-rapport 2013:27
Vidar Bakkeli og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2013:25
Ingunn Bjørkhaug, May-Len Skilbrei og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2013:19
Dag Olberg og Heidi Nicolaisen
Fafo-rapport 2013:17
Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2013:03
Mona Bråten, Inger Beate Hovi, Ragnhild Steen Jensen, Merethe Dotterud Leiren og Kåre H. Skollerud
Fafo-notat 2013:16
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
Fafo-notat 2013:01
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2012:60
Sissel C. Trygstad, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2012:59
Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2012:54
Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2012:52
Mona Bråten og Tommy Tranvik
Fafo-rapport 2012:50
Heidi Nicolaisen og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2012:49
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2012:14
Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2012:06
Heidi Nicolaisen, Åsmund Arup Seip og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2012:01
Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos
Fafo-notat 2012:16
Fafo-notat 2012:14
Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2012:12
Heidi Nicolaisen
Fafo-notat 2012:08
Fafo-rapport 2011:34
Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:33
Rolf K. Andersen og Mona Bråten
Fafo-rapport 2011:29
Sissel C. Trygstad, Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:18
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2011:10
Mona Bråten og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2011:05
Fafo-notat 2011:16
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Fafo-notat 2011:07
Torgeir Aarvaag Stokke, Øyvind M. Berge og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2010:42
Fafo-rapport 2010:35
Kirsti Jacobsen, Leif E. Moland, Terje Pettersen
Fafo-rapport 2010:26 / STAMI-rapport Nr 7 Årgang 11
Rolf K. Andersen og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2010:25
Fafo-rapport 2010:22
Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2010:18
Fafo-notat 2010:18
Kristin Alsos
Fafo-notat 2010:08
Kristin Alsos
Fafo-notat 2010:03
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Brita Gjerstad og Jorunn Tharaldsen
Fafo-rapport 2009:51
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2009:44
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2009:35
Bård Jordfald, Torgeir Nyen og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2009:23
Fafo-rapport 2009:16
Fafo-notat 2009:03
Kristin Alsos. Med vedlegg av Stein Evju
Fafo-notat 2009:01
Mona Bråten, Rolf K. Andersen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2008:20
Kristine Nergaard og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2008:25
Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2008:05
Fafo-rapport 2007:37
Fafo-rapport 2007:29
Leif E. Moland og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2007:25
Fafo-notat 2007:18
Håvard Lismoen
Fafo-notat 2007:06
Fafo-notat 2007:01
Mona Bråten og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 541
Bård Jordfald og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 513
Marit Skivenes og Sissel Trygstad
Fafo-notat 2006:30
Fafo-notat 2006:19
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-notat 2006:05
Fafo-notat 2006:04
Heidi Nicolaisen, Torgeir Nyen og Dag Olberg
Fafo-rapport 508
Fafo-rapport 507
Fafo-rapport 486
Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 482
Marit Skivenes og Sissel Trygstad
Fafo-notat 2005:29
Fafo-notat 2005:21
Heidi Nicolaisen og Dag Olberg
Fafo-notat 2005:15
Jon Anders Drøpping, Tove Midtsundstad og Tina Østberg
Fafo-notat 2005:05
Marit Skivenes og Sissel Trygstad
Fafo-notat 2005:04
Heidi Nicolaisen og Håvard Lismoen
Fafo-rapport 459
Fafo-rapport 447
Kristine Nergaard
Fafo-rapport 430
Mona Bråten og Ove Langeland
Fafo-rapport 423
Torgeir Aarvaag Stokke og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 422
Kari Folkenborg og Bård Jordfald
Fafo-rapport 421
Martin Byrkjeland og Anne Britt Djuve
Fafo-notat 2003:12
Fafo-notat 2003:06
Heidi Gautun og Arne Grønningsæter
Fafo-rapport 403
Fafo-rapport 399
Fafo-rapport 397
Fafo-rapport 396
Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen
Fafo-notat 2002:17
Heidi Nicolaisen og Dag Olberg
Fafo-notat 2002:15
Mona Bråten og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 358
Dag Olberg og Bård Jordfald
Fafo-rapport 327
Mona Bråten og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2000:02
Eivind Falkum, Line Eldring og Tom Colbjørnsen (red.)
Fafo-rapport 324
Lene Gezelius
Fafo-rapport 318
Fafo-report 315
Gunn Elisabeth Birkelund
Fafo-rapport 308
Gunn Elisabeth Birkelund
Fafo-rapport 282
Martin Byrkjeland
Fafo-notat 1999:12
Martin Byrkjeland
Fafo-rapport 261
Thore K. Karlsen
Fafo-rapport 248
Fafo-rapport 246
Martin Byrkjeland
Fafo-notat 1998:13
Martin Byrkjeland
Andre Fafo-utgivelser
Fafo-rapport 235
Torkel Bjørnskau
Fafo-rapport 232
Leif E. Moland
Fafo-rapport 221
Fafo-rapport 216
Thore K. Karlsen
Fafo-rapport 213
Kristine Nergaard og Arne Pape
Fafo-notat 1997:12
Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 1997:11
Eivor Bremer Nebben
Fafo-rapport 199
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 198
Leif E. Moland
Fafo-rapport 171
Fafo-rapport 165
Fafo-rapport 160
Hanne Bogen, Erik Hansen og Liv Jorunn Stokke
Fafo-rapport 158
Tom Christian Pape
Fafo-rapport 149
Other Fafo-publications
Fafo-rapport 113
Liv Tørres, Jon Erik Dølvik og Dag Olberg
Fafo-rapport 107
Fafo-rapport 093
Dag Stokland
Fafo-rapport 091
Fafo-rapport 089
Leif Moland og Dag Olberg
Fafo-notat 804
Andre Fafo-utgivelser
Halvor Fauske
Fafo-rapport 062
Siv Aksnes og Håkon Gundersen
Fafo-rapport 015
Tom Colbjørnsen og Gudmund Hernes
Fafo-rapport 009

Mona Bråten & Anna Hagen Tønder

En utdanning til randsonen?
Barne- og ungdomsarbeiderfagets plass i arbeidslivet

Søkelys på arbeidslivet

Beate Sletvold Øistad, Jørgen Svalund, Jon Erik Dølvik og Kristin Jesnes

Liberalisering av reglene for midlertidige ansettelser: Hvorfor har virkningene uteblitt?

Sissel Trygstad, Trine P. Larsen & Kristine Nergaard

Dealing with austerity and migration in the northern European cleaning sector
Social partner strategies to strengthen wage floors

Hansen, Nana Wesley and Åsmund Arup Seip

Government employers in Sweden, Denmark and Norway

European Journal of Industrial Relations

Jørgen Svalund & Tomas Berglund

Fixed-term employment in Norway and Sweden: A pathway to labour market marginalization?

European Journal of Industrial Relations

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

Integrert eller marginalisert?
Innvandrede kvinner i norsk arbeidsliv.

Tidsskrift for samfunnsforskning

Jon Horgen Friberg

The rise and implications of temporary staffing as a "migration industry" in Norway

Nordic Journal of Migration Research

Marit Skivenes and Sissel C. Trygstad

Whistleblowing in Local Government
An Empirical Study of Contact Patterns and Whistleblowing in 20 Norwegian Municipalities

Scandinavian Political Studies

Vulkan, Patrik Saloniemi, Antti Svalund, Jørgen Väisänen, Anna

Job Insecurity and Mental Well-Being in Finland, Norway, and Sweden

Nordic Jounral of Working Life Studies

Sissel C. Trygstad

Ytringsfrihet i arbeidslivet

Sosiologisk tidsskrift

Svalund, J., G. B. Casinowsky, Dølvik, J. E. Håkansson, K,Jarvensivu, A., Kervinen, H., Møberg, R. J., Piirainen, T.

Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis

European Journal of Industrial Relations

Svalund, J. and H. Kervinen

Trade union power during labour adjustments – comparison of company-level cases

Transfer: European Review of Labour and Research

Marit Skivenes & Sissel C. Trygstad

Is the Type of Misconduct Decisive for the Type of Misconduct Decisive Perceived Legitimacy of Whistleblowing? A Study of Municipal Managers

E-Journal of international and comparative Labour Studies

T. Midtsundstad, R. A. Nielsen and Å. Hermansen

Tilrettelegging og seniortiltak – påvirker det kommuneansattes sykefravær og tidligpensjonering?

Søkelys på arbeidslivet

Heidi Nicolaisen

Increasingly Equalized
A Study of Part-Time Work in 'Old' and 'New' Part-Time Work Regimes

Nordic Journal of Working Life Studies

Heidi Nicolaisen

Changes in the regulation of overtime in different collective bargaining regimes
A comparison of Irish, Norwegian and Swedish banking

Dag Olberg og Karen-Sofie Pettersen

Den ekstreme tilgjengeligheten – arbeidstid i MST

Ragnhild Steen Jensen

Utvikling i kvinners deltidsarbeid i Norden

Søkelys på arbeidsmarkedet

Kjersti Melberg, Kari Anne Holte og Astrid Solberg, Mona Bråten og Rolf Andersen

Arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser

Jon Erik Dølvik and Johan Røed Steen

The Nordic future of work
Drivers, institutions, and politics

Poulson, O.M., Fridriksson, J.F., Tomasson, K., Midtsundstad, T.I., Mehlum, I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K., Albin, M..

Working environment and work retention

TemaNord

Sissel Trygstad og Anne Mette Ødegård

Varsling i arbeidslivet

Øystein Fossen, Eivind Falkum & Olav Niri Talberg

Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik

Utredning om seniorer og omstilling

Merethe Sollund, Per-Harald Rødvei og Lise Lien

Lønn i kommunal sektor
Nytt avtaleverk – virker det? Fra konfeksjon til skreddersøm – passer det?

Tomas Berglund, Roy Nielsen, Olof Reichenberg, Jørgen Svalund

Temporary contracts, employment trajectories and dualisation: a comparison of Norway and Sweden

Jørgen Svalund, Anna Peixoto og Kristin Jesnes

Employers’ use of fixed-term contracts across industries in Norway and Sweden
Does regulation matter?

Hanne C. Kavli and Heidi Nicolaisen

Marginalized or normalized?
Working time patterns among immigrant women in Norway

Mona Bråten, Rolf K. Andersen, Line Eldring og Anne Mette Ødegård

Norwegian construction: More migrant labour – less health and safety?

ngelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon / Steen-Johnsen, Kari

Institutional Change in the Public Sphere
Views on the Nordic Model

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Åpenhet, ytring og varsling

Engelstad, F., J. Svalund, I. M. Hagen og A. E. Storvik

Makt og demokrati i arbeidslivet

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

En fot innenfor

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

Helt integrert? Deltidsarbeid blant innvandrede kvinner

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

Den vanskelige foten innenfor for innvandrede kvinner

Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad

Verre for varslere

T. Midtsundstad

Arbeidsmiljøet avgjør

LO Aktuelt

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Jørgen Svalund
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Åsmund Arup Seip
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Inger Marie Hagen
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Rolf K. Andersen
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Leif E. Moland
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Kristin Alsos
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Kristin Jesnes

Prosjektleder: Prosjektleder er Torstein Nesheim, NSF
Prosjektslutt: 2022
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Kristin Alsos
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Kristine Nergaard
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Rolf K. Andersen
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Kristin Jesnes
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Rolf K. Andersen
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Åsmund Arup Seip
Prosjektslutt: 2019
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Leif E. Moland
Prosjektslutt: 2019
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Kristin Alsos
Prosjektslutt: 2019
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Leif E. Moland
Prosjektslutt: 2019
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2019
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Inger Marie Hagen
Prosjektslutt: 2019
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Åsmund Arup Seip
Prosjektslutt: 2019
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Inger Marie Hagen
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Jørgen Svalund
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Ragnhild Steen Jensen
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Kristin Alsos
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Jon Erik Dølvik
Prosjektslutt: 2016
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2016
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Anne Inga Hilsen
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Rolf K. Andersen
Prosjektslutt: 2015
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Sissel C. Trygstad
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Hanne Cecilie Kavli
Prosjektslutt: 2014
Fullførte prosjekter