Skip to main content

Sammenligning av ulike lands håndhevingssystemer


Formålet med prosjektet er å bidra til mer kunnskap om hvordan ulike lands modeller for å håndheve arbeidsrettslige reguleringerer er bygget opp og hvordan de fungerer. Dette skal gjøres gjennom å beskrive og sammenligne de nasjonale modellene i ulike europeiske land. Prosjektet er ledet av britiske Resolution Foundation og resultatene av prosjektet skal bidra til en større forståelse av hvordan en alternativ håndhevingsmodell kan se ut i Storbritania.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2022
  • Avsluttes:
    april 2023

Oppdragsgiver

  • Resolution Foundation

Bærekraftsmål